Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning, VT i årskurs 2, muntliga uppgifter.

Skapad 2021-02-08 09:56 i Landvetterskolan Härryda
Lokal pedagogisk planering i matematik år 2 med matris.
Grundskola 2 Matematik
"Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Redan vid skolstart i årskurs 1 tittar Landvetterskolan på elevernas taluppfattning för att få information om hur undervisningen bör utformas. Bedömningsstödet främjar formativ undervisning, det vill säga att läraren kontinuerligt följer elevernas kunskapsutveckling och planerar undervisningen utifrån behov. Matrisen ger er vårdnadshavare information om ert barns pågående utveckling inom taluppfattning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning, skolverket 2018: MUNTLIGA UPPGIFTER VT ÅK 2

TALRADEN - TALRADEN - TALRADEN

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
1
Räkna tills jag säger stopp. Räknar eleven till 100 är det tillräckligt för denna nivå.
Räkna tills jag säger stopp. Räknar eleven till 115 är det tillräckligt för denna nivå.
2
Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 40.
Börja på 79 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 101.
Börja på 996 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 1007.
3
Räkna nedåt från 15. Stoppa vid 0.
Räkna nedåt från 28. Stoppa vid 19.
Räkna nedåt från 314. Stoppa vid 295.
4
Vilket tal kommer efter? Behandlar tal mellan 30 - 80.
Vilket tal kommer efter? Behandlar tal mellan 80 - 200.
Vilket tal kommer efter? Behandlar tal mellan 850 - 1500.
5
Vilket tal kommer före? Behandlar tal mellan 20 - 40.
Vilket tal kommer före? Behandlar tal mellan 80 - 120.
Vilket tal kommer före? Behandlar tal mellan 150 - 1000.
6
Räkna 10 steg/hoppa tio steg i taget. 0 - 100
Räkna 5 steg/hoppa tio steg i taget. 0 - 50
Räkna 10 steg/hoppa tio steg i taget. 112 - 172

ANTALSKONSTANS - ANTALSKONSTANS / GODTYCKLIG ORDNING - ANTALSKONSTANS

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
7
Ta fram x antal föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans. Hur många är det? Sprid ut föremålen. Hur många är det nu? Notera om eleven behöver räkna antalet igen.

SUBITISERING - UPPSKATTNING - UPPSKATTNING

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
8
Använd x antal dolda föremål. Du kommer att få se föremålen en kort stund för att sedan få uppskatta hur många det var.
Använd x antal dolda föremål. Du kommer att få se föremålen en kort stund för att sedan få uppskatta hur många det var.
Vilket tiotal är närmast? Vilket hundratal är närmast? Vilket tusental är närmast?

MINSKNING - MINSKNING - MINSKNING/SKILLNAD

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
9
Säg en räknehändelse som passar till... Subtraktion inom talområdet 0 - 10. Hur tänkte du?
Säg en räknehändelse som passar till... Subtraktion inom talområdet 0 - 20. Hur tänkte du?
Säg en räknehändelse som passar till... Subtraktion inom talområdet 0 - 60. Hur tänkte du?

FLER / FÄRRE - FLER / FÄRRE - FLER / FÄRRE

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
10
Ta fram 13 föremål. Här är x föremål. Hur många är det om det är x fler? Hur tänkte du? Här är x föremål. Hur många är det om det är x färre? Hur tänkte du?
Ta fram 15 föremål. Här är x föremål. Hur många är det om det är x fler? Hur tänkte du? Här är x föremål. Hur många är det om det är x färre? Hur tänkte du?
Hur mycket är x fler än x? Hur tänkte du? Hur mycket är x färre än x? Hur tänkte du? 30 - 60

UPPDELNING AV TAL - UPPDELNING AV TAL - UPPDELNING AV TAL

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
11
Göm föremål t ex i din hand. Antal mellan 7 - 10. För t ex talet 7: Här har jag 7 föremål. Göm 3 föremål. Visa 4 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du? Fortsätt med andra tal som du tycker är lämpliga. Om eleven behöver räkna på fingrarna stoppar du. Om eleven har automatiserat talfakta och kan generalisera det på andra uppdelningar kan du stoppa.
Göm föremål t ex i din hand. Antal mellan 10-19. För t ex talet 13: Här har jag 13 föremål. Göm 4 föremål. Visa 9 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du? Fortsätt med andra tal som du tycker är lämpliga. Om eleven behöver räkna på fingrarna stoppar du. Om eleven har automatiserat talfakta och kan generalisera det på andra uppdelningar kan du stoppa.
Uppdelning av tal/problemlösning Om någon har x kr och ger sin kompis x kr, så har de lika mycket. Hur många kr hade kompisen från början? Hur tänkte du? 0 - 20

HÄLFTEN / DUBBELT - HÄLFTEN / DUBBELT - HÄLFTEN / DUBBELT

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
12
Vad är hälften av x? Hur tänkte du? Lisa är x år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som x? Hur tänkte du? 0 - 10
Vad är hälften av x? Hur tänkte du? Vad är dubbelt av x? Hur tänkte du? Behandlar talen 12, 15, 50 och 100.
Förklara vad hälften betyder. Förklara vad dubbelt betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: