Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Tal "föremålet"

Skapad 2021-02-08 10:07 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Träna på att hålla ett tal med utgångspunkt i ett föremål. Arbetsområdet kommer att pågå v. 6-8. Vecka 8 kommer talet att hållas i helklass.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Träna och utveckla förmågan att kommunicera muntligt.
 • Anpassa sin röst så andra förstår.
 • Lyssna när andra talar, vara en bra publik.

Hur ska vi arbeta?

 • Planera med en tankekarta.
 • Arbeta med stödord och talkort.
 • Träna självbedömning och kamratbedömning.

Vad ska du lära dig?

 • Göra och använda tankekarta.
 • Prata om sitt föremål med strukturen: inledning, innehåll och avslut.
 • Ge omdömen på din och andras tal utifrån modellen "two stars and a wish".
 • Lyssnar aktivt på när dina klasskompisar talar.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

ej relevant

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Hålla ett tal om ett föremål. 
 • Ge respons på en klasskompis tal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Muntlig framställning

E
C
A
Innehåll
Ditt tal består av tre delar: inledning, din historia och ett tydligt avslut.
Ditt tal består av tre delar: inledning, din historia och ett tydligt avslut Ditt tal har en tydlig röd tråd. Ditt tal beskriver känslor.
Ditt tal består av tre delar: inledning, din historia och ett tydligt avslut Ditt tal har en tydlig röd tråd och beskriver känslor. Ditt tal har många beskrivningar som gör att lyssnaren kan leva sig in din berättelse.
Språk
Ordvalet i din text visar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Ordvalet i din text är varierat. Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt.
Ordvalet i din text är passande och höjer kvaliteten. Meningsbyggnaden är varierad och korrekt.
Framförande
Du läser i ditt papper och tittar ibland upp på publiken. Du talar tydligt.
Du tittar ibland i ditt papper men tittar ofta upp på publiken. Du talar tydligt och med inlevelse.
Du pratar fritt, med hjälp av stödord. Du tittar ofta på publiken och har ibland ögonkontakt med någon. Du talar tydligt och med inlevelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: