Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi åk 9

Skapad 2021-02-08 10:29 i Tiundaskolan Uppsala
Ordet ekonomi betyder att hushålla. Vi måste alla hushålla med de resurser som finns. Det gäller både inom den privata, den offentliga och den globala ekonomin.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Det här med pengar verkar vara någonting mycket viktigt, eller hur? Varför finns egentligen pengar? Hur bestäms priset på en vara? Hur fungerar ekonomin i i samhället? Måste vi betala skatt och varför? Hur hanterar företag, banken, kommunen och staten sina pengar? Vad betyder inflation, konjunktur och tillväxt? Dessa frågor får du svar på i detta moment om Samhällsekonomi.

Innehåll

SAMHÄLLSEKONOMI

Kunskapskrav:

 • Kunskaper om olika ekonomiska strukturer
 • Kan undersöka hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och kan beskriva samband mellan olika strukturer
 • Kan i beskrivningarna använda begrepp och modeller

 

Arbetsområdets delmoment

 • Introduktion ekonomi, produktionsfaktorer 
 • Produktion, marknadsformer, ekonomiska system 
 • Ekonomiska kretsloppet, ägandeformer
 • Pengar, prissättning 
 • Konjunkturer, tillväxt, inflation, deflation, statens styrmetoder, BNP 

 

Arbetsformer

  • Genomgångar
  • Individuellt/par arbete
  • Arbetsuppgifter
  • Filmvisning
  • Prov v. 11

 

Tidsplan

Vecka 5-11

Prov v. 11 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: