Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dansa loss med oss! v.8

Skapad 2021-02-08 10:29 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse för musik och dans, vi ska därför använda oss av olika musikstilar och uttrycksformer inom dessa för att stärka gemenskapen i gruppen samt deras relationer till varandra.

Innehåll

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

- En känsla av gemenskap och tillhörighet.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

- Förmågan att fungera i grupp samt röra sig till olika musikstilar.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

- Barnen ska få uttrycka sig och röra sig till olika slags musikstilar som även projiceras på väggen med hjälp av en projektor. Vi som pedagoger uppmuntrar barnen att vara med och dansa tillsammans. 

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

- Vad tror ni vi ska göra nu?

- Hur dansar ni?

- Hur kan man dansa på olika sätt?

 

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

- Hur kan vi dansa tillsammans?

- Hur gör de barnen?

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

- Hur var det att dansa tillsammans?

- Hur kan vi göra nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: