Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2021-02-08 10:34 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Vasatiden 1523-1611
Grundskola 5 Svenska Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan ca: 1523-1611 och vi brukar kalla den för Vasatiden. Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten och hur han styr Sverige. Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vi ska även lära oss om några viktiga personer från Vasatiden.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med:

 

Viktiga händelser under Vasatiden. 

 • Stockholms blodbad
 • Gustav Vasa tar makten
 • Kalmarunionens slut
 • Reformationen
 • Dackefejden och Klockupproret.
 • Upptäcktsresor mm.

 

Viktiga personer under Vasatiden

 • Gustav Vasa
 • Kristian II
 • Martin Luther
 • Olaus Petri
 • Nils Dacke
 • Gutenberg (boktryckarkonsten)
 • Columbus

 

Hur ska vi arbeta?

 • se på filmer..
 • läsa faktatexter som handlar om Vasatiden och arbeta med uppgifter som hör till.
 • resonera kring händelser och om personer som hör till 1500-talet.
 • Resonera kring Martin Luther och reformationen.
 • träna på historiska begrepp.
 • Rita en serietidning över Vasatiden. 

Vad ska du lära dig?

 • Viktiga personer under vasatiden
 • Viktiga händelser i Sverige och några andra platser i världen under Vasatiden.
 • Hur reformationen påverkade Sverige under vasatiden.
 • Vilka spår av vasatiden vi kan se idag.

Hur ska du visa att du har lärt dig?

 • Genom att delta aktivt under lektionstid
 • Exitnotes
 • Rita en serie över Vasatiden med tillhörande begreppslista.
 • Ett mindre prov om Vasatiden.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Gustav Vasa - skidor,skägg och tyranni

 • Reformationen på 90 sekunder

 • Vad är grejen med Vasatiden

 • Vasatiden -En sammanfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi Sv
Vasatiden 1520 - 1611

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska källor
Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor levde under vasatiden.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor levde under vasatiden.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor levde under vasatiden.
Faktakunskaper om vasatiden
Ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Resonemang
Att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Likheter och skillnader
Att tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om spår från vasatiden i dagens samhälle.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om spår från vasatiden i dagens samhälle.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om spår från vasatiden i dagens samhälle.
Begrepp
Att använda historiska - och ämnesspecifika begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i sina resonemang.
Du kan använda historiska - och ämnesspecifika begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska - och ämnesspecifika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska - och ämnesspecifika begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: