Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nova "sortering" v.6-v.7

Skapad 2021-02-08 10:36 i 093451 Förskolan Vidar Stockholm Norrmalm
Förskola
Utifrån boken "Skogsmulle och den ledsna fågeln" så visar barnen intresse för sortering och kategorisering. De vill leta "skräp" i våra lokaler, de vill sortera djur utifrån olika kategorier osv.

Innehåll

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

.Målet är att barnen ska lära sig sortera tex. leksaker efter färg och samtidigt lära sig grundfärgerna. 
Och se skillnad på olika material, tex. kartong eller plast och matavfall. 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
Sortering är nyckeln till att utveckla ett logiskt tänkande inom matematik. När barnen sorterar föremål tränar de på att uppfatta likheter och skillnader, vad som hör ihop och vad som inte hör ihop

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi ska inventera vilka sopor vi slänger mest, och skapa en källsorteringsstation till dessa olika sopor. 

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Varför behöver vi sortera? 

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

Vad har vi sorterat?

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i börja,  hur tänker du nu?

Vad ska vi göra efter vi sorterat på förskolan? 

Hur gjorde vi när vi sorterade?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: