👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vindens aktionsfråga

Skapad 2021-02-08 11:43 i Spekeröd Stenungsund
Förskola
Hur kan vi utveckla barns trygghet och delaktighet?

Innehåll

vart ska vi?

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn”(Lpfö18).

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att få utveckla:

- Sin identitet och känna trygghet men också självständighet och lusten till att leka och lära.

 

Vart är vi?

Vinden är en nyöppnad avdelning med barn födda 2017-2020. Majoriteten av barnen är födda 2019. Som det ser ut nu är vårt syfte att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för Vindens barn.

 

Hur gör vi?

På vinden utgår pedagogerna från barnens olika lekintressen för att etablera en kontakt med barnen. vi pedagoger strävar efter att skapa lustfyllda lärostyrda aktiviter tillsammans med barnen, exempel på detta är i vår samling. Samlingen är en lärostyrd situation men samtidigt utgår vi ifrån barnens intresse av sång och musik, vilket leder till en delaktighet.En lustfylld  och harmonisk läromiljö skapar vi genom pedagogiskt lekmatrial, pedagogerna utgå från barns intresse, samt en tydlig planering och struktur över dagen 

 Vilka verktyg använder vi för att kartlägga verksamheten?
vi observerar, dokumenterar, analyserar och lyssna

 

 Hur blev det?