Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-21 åk 6 En New Champion 6 ch 5a -8b Msv (Ej avslutad)

Skapad 2021-02-08 12:22 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 4 – 6 Engelska
I detta arbetsområde får du träna dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska. Du får också träna dig i att förstå engelska i tal och skrift:

Innehåll

Champ 4, ch 16-20

vt- 21 En åk 4 Champ 4 ch 16-20

Mål för elev


Du ska kunna

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. 


• formulera dig och kommunicera i tal och skrift.InnehållGenom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet. I arbetsområdet ingår följande:

 

Att kunna på engelska:

  • viktiga småord (ch5a)

  • viktiga verb (ch5b)

  • matrecept (ch 6a)

  • köksord (ch 6b)

  • smink och småprylar (ch 7a)

  • kroppsdelar (7b)

  • blandade ord, djur i Australien (ch 8a)

 

Ny grammatik:

  • who/which (ch 5b)

  • perfekt; temaformerna (ch 6b)

  • pluskvamperfekt; inkl stavningsförändringar (ch 7b)

 

Genomförande

Vi lyssnar, läser och samtalar om texternas innehåll. Vi arbetar även med dialoger och skriftliga övningar. Vi avslutar kapitlen med skriftligt glosförhör och hela arbetsområdet med en diagnos som är både muntlig och skriftlig.

Bedömning

 Bedömningen avser din förmåga att:

- förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.  
- visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att  agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

Bedömningen sker under lektionerna men också vid skriftliga läxförhör och diagnos.

 

Kursplanemål

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift 

Matriser

En
vt 21 En åk 6 New Champion 6, ch 5a-8b

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. -förstår det mest väsentliga
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. -förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. innehållet. -förstår helheten och väsentliga detaljer
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. -uttrycker sig enkelt och begripligt
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. -uttrycker sig enkelt och relativt tydligt
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. -uttrycker sig enkelt och tydligt och anpassar sig till syfte mottagare och situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: