Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - energikällor

Skapad 2021-02-08 12:27 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Teknik
Vi jobbar med olika slags energi (vattenkraft, solkraft och vindkraft)

Innehåll

 

Vad?

Vi lär oss om olika sorters framställning av elektricitet (vattenkraft, solkraft, vindkraft). 

 

Hur?

 

Vi tittar på film, samtalar, diskuterar, skriver och läser om olika sorters framställning av elektricitet.

 

Vi jobbar med området mellan v.2-8

 

Varför?

 

Se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: