Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 4 Algebra

Skapad 2021-02-08 12:44 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 Matematik
Här är en grovplanering för kap 4. Du kommer bland annat att lära dig mer om att lösa ekvationer. Du kommer också utveckla metoder för att lösa problem med ekvationer. Mönster och talföljder ingår också i detta kapitel.

Innehåll

Kap 4 – Algebra

Varför ska du lära dig om algebra?

Algebra som är en del av matematiken används i större utsträckning i både arbets- och vardagslivet. Med hjälp av algebra kan komplicerade situationer visas på ett överskådligt sätt. För att kunna förstå innehållet i t.ex. diagram i tidningar eller i TV måste man kunna olika former som beskriver samband. Eftersom det algebraiska språket är ett standardverktyg för att hantera tal och funktioner, ska alla ges möjlighet att hantera detta språk. 

 

Tidsperiod V. 4-13

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

Du kommer att lära dig algebraiska uttryck och kunna förenkla dessa. Du kommer även att lära dig om talföljder och kunna sätta upp generella formler för en speciell talföljd eller mönster. Ekvationslösning av ekvationer med parenteser och problemlösning är också en del av detta arbetsområde.

Vi kommer arbeta med begrepp som t ex:

 • Algebraiska uttryck
 • Variabel
 • Differens
 • Variableterm
 • Sifferterm
 • Förenkling
 • Parentes
 • Potens
 • Bas 
 • Exponent
 • Ekvation
 • Balansmetoden
 • Obekant tal

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

·    Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·    Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·    Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·    Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

1. Skriftliga prov

2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

3. Läxredovisningar

 

Grovplanering veckovis

 v 4

Uppstart kap 4

v 5

4.1 Algebraiska uttryck

4.2 Mönster

v 6

4.3 Uttryck med parenteser

4.4 Multiplikation av parenteser

v 7

4.5 Uttryck med potenser

v 8

4.6 Ekvationer

4.7 Ekvationer med parenteser

v 10

4.8 Problemlösning med ekvationer

Blandade uppgifter

v 11

Diagnos kap 4

Träna tal /Utveckla tal

v 12

Repetition / Övningsprov

v 13

Prov

Matriser

Ma
Generell lärandematris algebra

E
C
A
Problemlösning
Hur väl du på egen hand kan välja ut lämpliga metoder för att komma fram till en lösning
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Hur väl du förstår begreppen som används inom algebra. Tex kunna förklara vad en variabel är, vad innebär förenkling. Hur löser man en ekvation med balansmetoden.
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metod
Hur väl du kan lösa en ekvation och vilken svårighetsgrad av ekvation du behärskar. Hur väl du kan teckna uttryck och förenkla dessa.
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
Hur väl du kan motivera dina påståenden, tex förklarar hur du tänker när du svarar att A: n+1 är rätt svar.
 • Ma
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Hur väl Du redovisar och motiverar dina lösningar
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: