Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här är mitt liv - om att skriva återgivande texter

Skapad 2021-02-08 12:46 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
I det här arbetsområdet arbetar eleverna med den återgivande texten. Två exempel på denna texttyp är dagbok och blogg. Den röda tråden i arbetsområdet är skillnaden mellan den privata dagboken och den offentliga bloggen. Eleverna blir uppmärksammade på skillnaderna genom att läsa texter, samtala och skriva egna texter.

Innehåll

 

Vad?

I det här arbetsområdet kommer eleverna att bekanta sig med de återgivande texterna. Fokus kommer att ligga på den privata dagboken och den offentliga bloggen. Vi kommer att lära oss texternas karaktäristiska drag.

 

 

Hur?

Vi kommer att arbeta i Clio.

Arbetsuppgifter

Vi kommer att läsa texter, skriva om egna ögonblick i ett dagbok- och bloggformat, lyssna på en dagbok och blogg

Tidsplan (mellan dessa veckor pågår arbetsområdet)

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde mellan januari och början av mars.

Datum för bedömningstillfällen (utöver den formativa bedömningen) – åk 6-9

 

 

 

Varför?

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska lära sig att:

- resonera om verks budskap och beskriva läsupplevelse

-Skriva texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och och språklig variation

-Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framför egna åsikter.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: