👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse - Värdegrunden

Skapad 2021-02-08 13:06 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Bamse är en snäll, stark och ödmjuk Björn. Tillsammans med Bamse arbetar vi med Värdegrunden. Vi diskuterar känslor, hur man är en bra kompis, integritet ”stopp min kropp”, genus, etnicitet mm.

Innehåll

Läroplansmål: Lpfö 18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, samt respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna ”.

 

Syfte: Varför gör vi detta?

Vi vill ge barnen verktyg för att kunna lära sig lyssna, våga prata och bli lyssnade på. Att barnen kan samarbeta, våga säga stopp eller nej om det är något dem inte vill.

 

Innehåll: Vad ska undervisningen innehålla?

- Disskussioner om hur man är en bra kompis 

- Känslor (Hur känns det i kroppen när du är glad, ledsen etc? När blir du glad, ledsen etc?)

- Integritet (prata om vikten av att säga nej eller stopp om det är något man inte vill)

- Polyglutt: Lyssna på böcker som handlar om värdegrunden 

- Sånger: Tex ”stopp min kropp ” och ”Bamsesången”.

- Samarbetslekar/övningar

- Genus och etnicitet 

 

Reflektion och analys: Pedagogers och barns perspektiv 

Reflektion:

- Hur blev det?

- Val av undervisningens innehåll.

- Vilket förändrat lärande ser vi?

- Uppfylls de förväntade resultatet?

 

Analys:

- Varför blev det som det blev?

- Vilken utveckling har skett?

- Vad är nästa steg?

- Vad krävs för att komma vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18