Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia- revolutionernas tid

Skapad 2021-02-08 13:24 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om amerikanska och franska revolutionen. Materialet finns även i engelsk version.

Innehåll

Veckorna framöver kommer vi ägna oss åt ämnet historia och arbetsområdet amerikanska,- och franska revolutionen. Under arbetets gång kommer vi bekanta oss med dessa epoker, vad som låg till grund för dem, vad de innebar samt vilka förändringar som kom därur.

 Syftet

Undervisningen i ämnet historia syftar till att man som elev får möjlighet att utveckla kunskaper kring historiska tidsperioder och händelser samt hur de hänger samman med framförvarande tid fram tills vår tid. Centrala begrepp är kontinuitet och förändring.

 Material och arbetsgång

Undervisningen utgår mestadels från text och instuderingsfrågor. Vi kommer ha genomgångar och studiklipp. Vi kommer först arbeta med amerikanska revolutionen och när vi har haft kunskapstestande moment så går vi vidare och arbetar med franska revolutionen.

Bedömning

Kunskaper visar man dels genom delaktighet under lektioner, t.ex. diskussioner, ställer frågor som för lektionen framåt, gör uppgifter, socrative samt prov eller inlämningsuppgift.

 

E

C

A

Du resonerar och förklarar någon orsak och någon konsekvens om amerikanska revolutionen. Resonemanget är då på en enkel nivå.

 

Du använder något begrepp i ditt resonemang och ger någon enkel förklaring.

Du resonerar och förklarar några orsaker och några konsekvenser om amerikanska revolutionen. Resonemanget är då mer utvecklat.

 

Du använder några begrepp i ditt resonemang, någon av dem är förklarade mer i detalj.

Du resonerar och förklarar flera orsaker och flera konsekvenser om amerikanska revolutionen. Resonemanget är då väl utvecklat.

 

Du använder flera begrepp i ditt resonemang, flera av dem är förklarade mer i detalj. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: