👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokus område 3 Matematik

Skapad 2021-02-08 13:40 i LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Att utveckla barnets intresse och förståelse matematik och olika begrepp för siffror, räknesätt och geometriska former.

Innehåll

Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot? 

'Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

' Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

2. Vilka möjligheter ska vi erbjuda barnen? Med andra ord - Vad gör vi? Hur gör vi? 

* vi sjunger sånger och ramsor som berör matematik

Tex 1 elefant balanserade

Mitt hatt den har 3 kanter

5 små apor hoppade.. 

 • *Matematikspel som visar siffran, mängden.
 •  
 • *klosslådan med olika geografiska former, vi använder dem också till att konstruera, bygga nya former
 • Vi försöker också hitta formerna i vår miljö runt oss
 • (formjakt) 
 •  
 • * vi kan rita formerna
 •  
 • *lära oss skriva siffror, känna igen dem, klippa ut dem ur tidningar. Göra collage
 •  
 • *Mäta oss med hjälp av en mätsticka på väggen.. Men också utomhus.. Kan lägga pinnara, kottar, osv
 •  
 • *Vi använder oss av matematiska begrepp i de vardagliga samtalen med barnen ex Hur många år är du? Hur många barn? 
 •  
 • Mängdlekar flest/färst
 • Gömleken, där man väljer lågt högt eller mittemellan (lägesbeskrivning) vi gömmer ärtpåsar med en siffra på

Material

 • Sax, lim och tidningar
 • Lera
 • Måttband/tumstock
 • Klossar
 • Matematikspel
 • Sifferkuddar

3. Hur ska arbeta för att väva in de övergripande målen i fokusområdet?

      1. Demokrati, delaktighet och inflytande 

Barnen får rösta vilken siffra vi ska jobba med. 

Vi räknar tillsammans i olika situationer.. Hur många vi är, hur många frukter vi har idag mm

      2. Skapande, kreativitet och digital kompetens

*Appar med problemlösning och matte

*Vi tillverkar egna geometriska former i lera

*vi klipper ut siffror och former som sedan ska klistra dessa på ark som ett collage.

      3. Genus och likabehandling

*Vi läser ur böckerna om Barnkonventionen 

*Ser på passande filmer på UR av

*Vi lånar böcker som har normbrytande teman

      4. Hållbar utveckling

*vi arbetar med befintligt material

*vi använder återvunnet material

 

      5. Motorik och hälsa 

* vi leker lekar, tex hoppa hage

*leker sånglekar där vi räknar och rör oss