👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV VT21

Skapad 2021-02-08 13:49 i Friggesundsskolan Hudiksvall
Grundskola F Svenska
Planering i svenskämnet

Innehåll

Svenska 14a, Vt 21

Högläsning sker ett tillfälle i veckan, måndag eller tisdag morgon. 

Måndag

Tisdag FM

Tisdag EM

Fredag

 

2

Fånga förmågan s. 46-51

Klara SV s. 38-39


Se UR grammatik-
bolaget: Konjunktioner


Spela elevspel: Konjunktioner

Läsförståelse D
Bibliotek

Film 

 

3

Fånga förmågan s.52-55

Klara SV satslära

 s. 40-45

Svenska kartl s. 2-6 


Klara SV stavning s. 40-45
Extrapapper

Film 

 

4

Fånga förmågan s. 56-59

Klara SV Adverbial s. 46-47


Extrapapper 


UR
Grammatik-

bolaget: satslära

Svenska kartläggning s. 7-9


Bibliotek 

Film

 

5

Fånga förmågan s. 60-63

Klara SV s. 48-51

BUMS “Vad säger bilderna?”


Klara SV s. 48-51
Extrapapper

Återkoppling film: manus-

skrivande


Bänkbok 

 

6

Fånga förmågan s. 64-67

Klara SV s. 52-55

BUMS “Du & Jag” 


Bibliotek

NE: “Världen online”


Bänkbok 

 

7

Fånga förmågan s. 68-71

Klara SV s. 56-57


Extrapapper

BUMS “Dikter”


Klara SV extrapapper

NE: “Världen online”


Bänkbok 

 

8

Fånga förmågan s. 72-75

Klara SV s.58- 61

BUMS “Hur du klipper klor på en kanin”


Bibliotek 

Arbeta med tankekarta från s. 42 och 52 i Fånga förmågan lärar-

handledning 


Bänkbok 

 

9

Fånga förmågan s. 76-79

Klara SV Ordklasser s. 62-64


Extrapapper

Göra klart lektion

Film

 

10 Sportlov

         

11 Tema 

berättelse-

skrivande 

Uppstart berättelse-

skrivande

Utgå från Fånga förmågan s. 14-23.

Skriva berättelser

Skriva berättelser

Film + recension

 

12

Skriva berättelser

Rätta berättelse utifrån respons 

Slutför berättelse-

skrivande


Bibliotek

Filmrecension 

 

13

Fånga förmågan s. 

Klara SV, extrapapper 

Göra klart lektion

Röd dag

 

14 Påsklov

 

   

15

Fånga förmågan

Svenska kartläggning s. 2-6 (kopiera)

BUMS “10 zzzömniga fakta” 


Bänkbok

Kända ungdoms-

författare

 

16 Tema gamla nationella prov

Gamla nationella prov

Gamla nationella prov

Gamla nationella prov


Bibliotek

Kända ungsdoms-

författare 

 

17

Fånga förmågan s. 13 från lärar-

handledning 

Svenska kartläggning s. 7-9 (kopiera)

BUMS “Åska”


Klara SV s.
Extrapapper

Netikett


Bänkbok

 

18 

Fånga förmågan s. 23 från lärar-

handledning 

Svenska kartläggning s. 10-11  (kopiera)

BUMS “Gör eget smör”


Bibliotek 

Agenterna SVT barn

 

19

Fånga förmågan s. 34 från lärar-

handledning

.Svenska kartläggning s. 12-13 (kopiera) 

BUMS “Såhär gör man smör på riktigt” 

Lovdag

 

20

Fånga förmågan s. 43-44 från lärar-

handledning 

Svenska kartläggning s.19-22  (kopiera)

BUMS “Läskigt att prata inför klassen?”


Bibliotek

Agenterna SVT barn

 

21 Tema dikt-

skrivande 

Studiedag

Uppstart: Diktskrivande utifrån svenska kartläggnings s. 14

Skriva dikter 

Film av känd barnförfattare

 

22

Göra klart lektion

Göra klart lektion

Göra klart lektion

Se klart film

Diskutera film

 

23

Avslutning:
Vad har varit bra?
Vad har varit mindre bra?
Vad kan vi göra bättre nästa termin?
Vad har jag lärt mig?
Vad skulle jag behöva lära mig mer av?

Film

Film 

Skolavslutning

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Läsförståelse D.
  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Filmrecensioner.
  Berättelseskrivande. 

 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Filmrecensioner.
  Berättelseskrivande. 

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Eleverna får träna sin handstil när de skriver för hand i våra olika läromedel i svenskämnet. Eleverna får disponera sina filmrecensioner med hjälp av digitala verktyg, google classroom. Eleverna redigerar sedan utifrån min respons.
  Eleverna får disponera sina berättelser för hand för att sedan redigera dem med hjälp av digitala verktyg, google dokument. 

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Klara svenskan. 

 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Klara svenskan.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Ovanstående punkter har under HT 20 tränats i läromedlet “Fånga förmågan”, gamla nationella prov och med UR:s program “Tungan rätt i mun” och Retorikmatchen. 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Eleverna får möta olika texter i läsförståelse D, samt så högläser vi för eleverna i en högläsningsbok. 

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Högläsningsbok.
  Berättelseskrivande. 

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Eleverna har i årskurs 4 arbetat med olika barnförfattare. I årskurs 6 repeterar vi det genom att fokusera på en känd barn-och ungdomsboksförfattare.

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Läsförståelse D.

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Eleverna får möta olika program från UR och NE utifrån aktuella teman.

 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Eleverna får möta olika digitala texter när vi arbetar med källkritik. 

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Eleverna arbetar med språkliga strategier när de ser på film, då de får göra tankekartor och skriva ned stödord för att sedan kunna skriva en filmrecension om det de har sett. 

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Eleverna fick möta ovanstående punkt i filmen “Tusen gånger starkare” under HT 20. Vi har diskuterat karaktärerna i filmen och hur de uttrycker känslor och åsikter, samt vad ord och begrepp har för värdeladdning i filmen. 

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Vi kommer att diskutera ovanstående punkt muntligt tillsammans. 

 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Eleverna arbetar med ovanstående punkt i läromedlet “Fånga förmågan”.

 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Vi kommer att repetera ovanstående punkt genom ha genomgångar, se på UR och NE samt diskutera språkbruk, de nordiska språken och de nationella minoritetsspråken. Eleverna har tidigare mött den här punkten i årskurs 4, men repetition behövs.

Informationssökning och källkritik

 

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Eleverna får möta ovanstående punkter i läromedlet “Fånga förmågan”