Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MarMal03

Skapad 2021-02-08 14:00 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola
Fokusområden MarMal03

Innehåll

Detta är det centrala innehållet i kursen MarMal03, det centrala innehållet beskriver vad som ingår i kursen, 22 punkter där jag som undervisande lärare väljer ut punkter som vi lägger extra fokus på, alla punkter skall beröras mer eller mindre. 

Kurskod: MARMAL03

Kursen måleri 3 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
 • Arbetsbeskrivningar, utförandekrav och ritningar för arbetsuppgiften.
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
 • Fördjupning av under- och färdigbehandlingar av ytor i tak, på väggar och snickerier, till exempel remssättning och andra förekommande behandlingar på tak-, vägg- och snickeriytor.
 • Grunderna i olika appliceringsmetoder med maskinella och tekniska hjälpmedel, till exempel högtryckssprutning.
 • Fördjupning av tapetsering, till exempel uppsättning av vanligt förekommande tapettyper med en annan uppsättningsteknik, till exempel non-woventapet. Uppsättning av andra vanligt förekommande vävtyper.
 • Fördjupning av under- och färdigbehandlingar på nya och tidigare behandlade utvändiga ytor, till exempel trä, puts och betong.
 • Under- och färdigbehandlingar på nya och tidigare behandlade ytor vid rostskyddsmålning på stål- och metallytor.
 • Grundläggande under- och färdigbehandlingar vid fönsterrenovering enligt fastställda kvalitetskrav och myndigheters säkerhetskrav.
 • Grundläggande under- och färdigbehandlingar på nya och tidigare behandlade tak- och väggytor i våtrum.
 • Branschregler för våtrumsarbete.
 • Kvalitetskrav på olika typer av under- och färdighetsbehandlingar.
 • Färgsättning och grundläggande färgkomposition.
 • Olika typer av material, till exempel färger, spackel och väggbeklädnader samt deras egenskaper.
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
 • Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
 • Enkel dokumentation av utförda arbetsuppgifter.
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av måleriavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

I denna kurs kommer vi att bland annat fokusera på arbetsbeskrivningar och utförandekrav.

 

Här är fokusområderna för MarMal03:

 

 • Arbetsbeskrivningar och utförandekrav
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna
 • Fördjupning av tapetsering
 • Fördjupning av under och färdigbehandlingar på nya och tidigare behandlade utvändiga ytor. till exempel trä, puts och betong
 • Grundläggande under och färdigbehandlingar vid fönsterrenovering enligt fastställda kvaliteskrav.
 • Grundläggande under och färdigbehandlingar på nya och tidigare behandlade tak och väggytor i våtrum
 • Branschregler för våtrumsarbete.
 • Kvalitetskrav på olika typer av under och färdigbehandlingar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: