👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 - New What's up unit C - Crime

Skapad 2021-02-08 14:25 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för Engelska i åk 6 Bok New What's up
Grundskola 6 Engelska
Engelska för årskurs 6

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Tala, lyssna, läsa och förstå enkel engelska som presenteras i text och i tal. 

Centralt innehåll

Kopplat innehåll från läroplanen finns längst ner i planeringen. 

Begrepp/språkliga mål

Du ska kunna prata om: 

Böcker, filmer eller dataspel som du gillar. 

Olika sorters brott och du ska även kunna jämföra olika brott. 

Träna på att använda verb i perfekt (have eller has + tredje temaformen)

Ex: I have planned to visit London. 

Has she started to run? 

Träna på att använda verb i pluskvamperfekt (had + tredje temaformen)

Ex: She had to go to class.

Had they told her to hurry? 

 

Du ska kunna läsa texter och dialoger om:

En historisk text om Robin Hood

En historia om ett brott

En sketch om en bankrånare och en banktjänsteman.

 

Du ska kunna lyssna och förstå:

En historia om Ronnie Biggs, en känd brottsling.

En historia där en detektiv löser ett mord.

Den tecknade filmen Robin Hood 

 

Du ska kunna skriva: 

En sammanfattning av en text du läst. 

 

Kunskapskrav

(för betyget A i år 6, finns längst ner i dokumentet)

 

Undervisning 

Vi arbetar med bildstöd, tala, lyssna, läsa och prata i par, grupp och helklass.

Vi arbetar kooperativt där eleverna tränar på att arbeta tillsammans, ta eget ansvar och att lära sig av varandra. 

Vi leker även lekar, för att inspirera till att våga och vilja använda det engelska språket.

Begreppen som vi arbetar med skrivs på tavlan och/eller har bildstöd.

Detta bildstöd finns även upplagt på elevernas classroom. 

Övningarna vi gör syftar alltid till att ha ett verkligt och meningsfullt syfte, att kunna använda det engelska språket de lär sig.

Boken vi använder finns på nätet så att eleverna kan lyssna på texter och övningar både i skolan och hemmet.

På classroom finns extra uppgifter och videos för att kunna träna extra och utmana elevernas kunskaper. 

texterna kan man lyssna på :www.ovningsmastaren.se

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6