👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik geometri 9

Skapad 2021-02-08 15:36 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 9 Matematik
"Under flera tusen år har människan avbildat djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på en målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat, tex delar i celler eller elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man ha kunskap om proportioner, förstoringar eller förminskningar" (Prio matematik 9, s 94).

Innehåll

Målet med undervisningen

Det här kommer ni att få undervisning om:

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

När kapitlet är avslutat förväntas du kunna:

 • Symmetri
 • Likformighet och kongruens
 • Längdskala
 • Areaskala och volymskala
 • Likformiga trianglar och topptriangelsatsen
 • Pythagoras sats

 

Så här ska vi arbeta

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Öva med hjälp av uppgifter i boken och uppgifter som läggs upp i classroom.
 • Problemlösning
 • Prov

 

Det här ska bedömas

 • Förmågan att lösa problem
 • Förmågan att analysera och använda begrepp och samband mellan begrepp  
 • Förmågan att välja och använda olika beräkningsmetoder
 • Förmågan att kommunicera
 • Förmågan att resonera
 • Förmågorna testas via ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9