👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiska sagor- Förskoleklass

Skapad 2021-02-08 15:52 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Tema- klassiska sagor.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Under temat klassiska sagor kommer vi att läsa flera olika klassiska sagor.

 • Snövit och de sju dvärgarna 
 • Rödluvan och vargen
 • Hans och Greta
 • Bockarna Bruse
 • Askungen
 • Guldlock

Flera av dessa böcker finns i flera olika varianter. Till exempel Askungen och vampyrprinsen, Dödluvan och vargen etc. Vi kommer att läsa de olika sagorna under temat och se vad som är lika och olika i böckerna. Vi kommer titta på handlingen, rollfigurerna och bilderna.  Vidare kommer eleverna att få skapa egna sagoböcker efter varje berättelse. Rita och skriva efter böckernas original eller redigera och skapa egna böcker om respektive saga.

Vad och hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att läsa i helklass och i mindre sagogrupper.
 • Vi kommer använda oss av ven-diagram där vi kommer jämföra de olika böckerna. 
 • Läsa tre böcker i veckan. Ex vecka 6, läser vi 3 olika böcker om Hans och Greta.
 • Skapa egen sagobok till varje saga.
 • Prata om nya ord och begrepp.
 • Prata om bildernas betydelse.
 • Samarbeta i skrivning, idéskapande och bilder. (kooperativt lärande).
 • Träna på att skriva av texter från whiteboards (Skriva av kompisar/ lärare).
 • Öva handstil, bokstäver, skrivriktning och bildskapande med träpennor.
 • Rita/skriva med en rödtråd i sin sagobok. (Början, mitt och ett slut).
 • Animera en valfri saga i dataprogrammet-Cartoonist på Digitalpedagogik.
 • Sätta ihop alla böcker till ett sagohalsband.

Mål:

 • Känna till några klassiska sagor.
 • Veta hur en saga ärr uppbyggd. Början, mitt och ett slut.
 • Utveckla sin språkliga förmåga.
 • Utveckla sitt bildskapande.
 • Jämföra olika texter/sagor.

Tid:

ca 7 veckor.

Avslut:

När sagotemat är färdigt ska elever få läsa och visa upp sina böcker för varandra i klassen. Därefter får de ta med sitt sagohalsband hem. *Vi skulle haft en utställning för skolan och vårdnadshavare. Men pga covid-19 får eleverna visa sina böcker hemma.

 

Lycka till. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -