👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft VT21

Skapad 2021-02-08 16:03 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Fysik
Kan månen dra i haven på jorden? Varför har fotbollsskor dobbar? Faller stora stenar snabbare än små? Varför snurrar slaggkastaren runt innan hon kastar iväg sin slägga?

Innehåll

Målet med undervisningen

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • Ge exempel på krafter som påverkar sig i vardagen.
 • Förklara gravitationskraft med exempel.
 • Förklara friktionskraft med exempel.
 • Förklara centripetalkraft med exempel.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta utifrån Koll på NO med tillhörande arbetsbok, diskutera, samt se vissa informativa filmer.

 

 

Det här ska bedömas

Du kommer att bli bedömd utifrån ett skriftligt prov samt din insats under lektionstid.

 

 

Uppgifter

 • Test

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6