Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOTTE - Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor VT21

Skapad 2021-02-08 16:03 i Oluff Nilssons förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Främst skapar vi trygghet tillsammans med barngruppen, skapa relationer mellan barn/vuxen samt barn/barn till varandra. Detta resulterade vidare att vi såg i den fria leken att de flesta barn är intresserade av olika grejer men främst fordon, ateljé, magneter/lego (konstruktion) samt avdelningens skog.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

- Ser vi att språket behövs stimuleras och vidgas men också öva på turtagnig, samspel och kommunication med varandra. 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

Att ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Vi har sett att en del barn vill uttrycka sig verbalt men har inte riktigt det ordförrådet, därmed är detta viktigt för oss att stimulera barns språk för att de ska få möjlighet att exempelvis få uttrycka sig verbalt också då det är viktigt i alla sammanhang. Det är viktigt att vi inte begränsar barnen utan att vi stimulerar, utvecklar och möjliggör detta för hela barngruppen. 

 

 

 HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

- Vi kommer att fortsätta förgående termins teamplan då vi ser att intresset finns kvar samt vi har inte genomfört allt enligt planering. Temat är Skogen som kommer innefatta allt från väder, till djur, växter samt hållbar utveckling och global utveckling.

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

På avdelningen finns det en skog uppkonstruerad samt finns det skog i närområdet. De material vi kommer använda oss utav är allt från pyssel material till rekvisita utifrån som vi hittar tillsammans med barnen.

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Genom att tillsammans med barnen att konstruera i Kotte Skogen där delaktighet och inflytande tar plats. Att vi pedagoger är lyhörda på vad barnen säger och utifrån önskan kommer vi på bästa möjliga sätt med de förutsättningar att tillgodo se detta för att göra det lustfyllt för dem.

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Att leda barngruppen på ett lyhört och demokratiskt sätt, samt att vägleda till aktiviteter på ett lustfyllt sätt.

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Med hjälp av iPad kommer vi att filma/fotografera samt transkibera vissa situationer vad barnen säger i de olika aktiviteter. 

 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

xxxxxxxxxxx

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

xxxxxxxxxxx

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

xxxxxxxxxxx

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

xxxxxxxxxxx

  

 

Veckoplaneringsmall

 Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: