👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Experiment vatten, snö, is och gas!

Skapad 2021-02-08 16:09 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vatten, snö, is, gas och kyla eller värme kan bli än mer spännande om vi skapar experiment tillsammans med barnen!

Innehåll

SYFTE:

I Knektens verksamhetsplan finns mål för Grön Flagg/Hav och vatten. Ett av delmålen handlar om EXPERIMENT! 

MÅL:

Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla kunskaper kring vattnets olika former genom olika experiment. 

HUR:

Vi planerar vecka för vecka och vad som passar för årstiden.

Vecka 5: Vi tar in snö och barnen skapar tre olika storlekar på snöbollar. Vi ställer frågan vad tror ni kommer hända nu? Barnen och vi diskuterar vilken snöboll som kommer smälta först. 

Vecka 6:

Vi experimenterar med vatten som blir till is och använder olika artefakter i vattnet. Vi diskuterar med barnen och ställer frågor vad de tror ska hända när vi lägger vattnet i frysen? 

Vi blåser såpbubblor ute i kylan. Vad händer då?

Vi slänger kallt respektive hett vatten ute i kylan i luften. Vad händer då?

När:

Vecka 5 - 8 2021.

Unikum:

Grupp lärloggar läggs ut för Krusbäret.

Ansvariga:

Alla pedagoger på Krusbäret.