👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MYRAN - Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor VT22

Skapad 2021-02-08 16:11 i Oluff Nilssons förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen? 

Djur, fordon och dans & rörelser står högt på listan.
Vi har också sett att intresse för det kreativa har ökat som tex att sitta och måla, skapa och leka med trolldeg.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

 

Vi vill få barnen att stanna kvar i sin lek/aktivitet. Har upplevt att barnen ibland lätt blir störda när någon/några kamrater kommer in i leken och ”stör”.

Några barn behöver lite extra stöttning med att lära sig att inte bara kasta ut och slänga saker överallt utan att lära sig att var sak har sin plats.
Få barnet att lägga tillbaka innan ny aktivitet. Då barn ofta tar efter varann så är det viktigt att vi jobbar med detta i gruppen. 

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har annat språk än svenska”

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Vad gäller språket så kommer vi fortsätta att lägga stor vikt där. Det blir både i leken och i lärandet. I leken så finns vi med eller bredvid som stöttning och i olika roller. Som pedagog så behöver barnen få känna trygghet och tillit till oss. Då vi har flerspråkiga barn så blandas olika språk och vi nekar inte deras modersmål MEN vi lyfter det svenska språket i alla våra olika situationer som i leken, samlingen, matsituationen, tambursituationen , utevistelsen, vilan mm.
Barnen har ett stort intresse vid samlingarna och där tränar dom mycket på språket och får komma till tals. Där ser och lär dom så mycket av varandra.

Vi kommer att använda oss av sagoberättelser, böcker, bilder och sång & språk samlingar mm.

 

 

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring? 

Temat och fokuset är DJUR men andra intressen o små sidovägar finns som vi observerat. Allt kan vara föränderligt. 

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

Inomhus:

En tydlig lärmiljö med olika små vrå/rum i rummet där det erbjuds olika aktiviteter med en tydlighet. 
På våran småbarnsavdelning så har vi även bilder vid varje plats/vrå.

I våran lärmiljö ska vi få hjälp av Ulrika Höij och andra pedagoger på huset. Att få inspiration och komma igång.

Vi behöver en uppfräschning av nya möbler och material. Minimera med leksaker. 


Utomhus: Vi har tagit ut och skapat olika lådor med olika innehåll som barnen kan få använda sig av. I nuläget så har vi på myran plastat in dom stora memory korten med Babblarna på och lagt i en låda. 
Alla lärgrupper har skapat en eller flera olika lådor med valmöjligheter.

Syftet och tanken med Babblarna korten är brett. Där kan vi para ihop likadana kort, titta på figurernas färger, form och vad dom heter osv. 
Beroende på olika åldrar så kan man anpassa sig och ser vart det leder. 
Det kan även bli sånger till korten. Fantasin får flöda.

 Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Genom att vi som pedagoger är lyhörda och ser och bekräftar varje barns behov.  Där ser vi deras intressen och kan lyfta deras intressen på olika sätt. Tex ser man att ett barn är mycket intresserad av krokodiler så tar vi fram material som gynnar barnets intresse. Kan vara ett klipp på youtube, en bok om krokodiler, leksakskrokodil, samling om krokodiler osv.

Att göra det lustfyllt utefter deras intressen ! 

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Vår roll som pedagog är att vara observant, närvarande och lyhörd. Att finnas där och stötta dom i sin lek och i lärandet. 
Få dom att våga om dem känner sig osäkra. Delta i leken om så behövs. Vara en stöttepelare.

 Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Filma och fota med IPad samt observera. 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål , om barnet har annat språk än svenska"

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

 

För att få in språket som fokus så har vi jobbat med att göra det lustfyllt i dom olika situationerna och då fångar vi barnen vilket har resulterat till att dom också utvecklats i sin lek och kan kommunicera med sina vänner. 

Vi har erbjudit barnen samlingar med sångstunder, aktiviteter som har fokuserat på olika motoriska och finmotoriska övningar för barnen.

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

Vi har sett och hört att barnen har fått ett utvecklat talspråk.

Då vi dagligen jobbar med språket och benämner och upprepar ord och tittar på bilder på väggarna kopplat till olika situationer så har barnen snappat upp ord. 
Vi har sett i samlingarna att barnen sjunger med och kan säga djurets namn och det har gett resultat efter några veckor. Även att vi suttit med i leken och benämnt exempelvis vad varje djur heter så kan dom ljuda deras läten eller säga vilket djur det är. 
Vi räknar dagligen i olika sammanhang och situationer och även där har vi märkt av att barnen snappat upp att räkna. 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

Att mer och mer ta ut material inifrån till vår utemiljö och utveckla nyfikenheten utomhus likaså. 

Att inomhus miljöerna utvecklas och att vi bygger upp olika rum i rummet.

Vi vill även utveckla arbetet med tecken som stöd och arbeta med det i barngruppen. Vi kommer börja vid matstunderna/tamburen att föra in tecken, detta kommer förhoppningsvis leda till att barnen kan ta efter oss längre fram.

 

 

  

 

Veckoplaneringsmall

 

 Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad?