Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MYRAN - Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor VT21

Skapad 2021-02-08 16:11 i Oluff Nilssons förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Fortfarande djur i alla dess former som vi har på avdelningen. Det är duplo, plastdjur, mjuka djur och samlingsmaterial med olika djurarter. 
Även att köra med bilar och använda garagen upplever vi har blivit lite mer intressant och kul. 

Vi har också sett att intresse för det kreativa har ökat som tex att sitta och måla, skapa och leka med trolldeg och att pärla med pärlplattor.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

Språket vill vi fortsätta lägga mycket fokus på. Att benämna ord och upprepa .

Vi vill få barnen att stanna kvar i sin lek/aktivitet. Har upplevt att barnen ibland lätt blir störda när någon/några kamrater kommer in i leken och ”stör”. 

Några barn behöver lite extra stöttning med att lära sig att inte bara kasta ut och slänga saker överallt utan att lära sig att var sak har sin plats. Detta är barn som tillhör dom ”större” barnen och ett mönster som behöver tränas bort. Få barnet att lägga tillbaka innan ny aktivitet. Då barn ofta tar efter varann så är det viktigt att vi jobbar med detta i gruppen. 

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har annat språk än svenska”

 

”Förskolan ska  ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära”

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Vad gäller språket så kommer vi fortsätta att lägga stor vikt där. Det blir både i leken och i lärandet. I leken så finns vi med eller bredvid som stöttning och i olika roller. Som pedagog så behöver barnen få känna trygghet och tillit till oss. Då vi har flerspråkiga barn så blandas olika språk och vi nekar inte deras modersmål MEN vi lyfter det svenska språket i alla våra olika situationer som i leken, samlingen, matsituationen, tambursituationen , utevistelsen, vilan mm.
Barnen har ett stort intresse vid samlingarna och där tränar dom mycket på språket och får komma till tals. Där ser och lär dom så mycket av varandra.

Vi kommer att använda oss av sagoberättelser, böcker, bilder och sång&språk samlingar mm

Andra strävansmålet innebär att barnen får 

 

 

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring? 

Då intresset finns kvar från förra terminen så fortsätter vi med teamplanen HT-2020.

Temat och fokuset är DJUR men andra intressen o små sidovägar finns som vi observerat. Allt kan vara föränderligt. 

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

Inomhus har vi möblerat om och gjort det mysigare och mer synligt där materialet/leksakerna har sin plats.

De olika djurmaterialen är på olika stationer. Vi gjorde en beställning förra terminen men inget av det kom. Vi ska göra ett nytt försök och tillföra mer djur i olika utföranden

 

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Genom att vi som pedagoger är lyhörda och ser och bekräftar varje barns behov.  Där ser vi deras intressen och kan lyfta deras intressen på olika sätt. Tex ser man att ett barn är mycket intresserad av krokodiler så tar vi fram material som gynnar barnets intresse. Kan vara ett klipp på youtube, en bok om krokodiler, leksakskrokodil, samling om krokodiler osv.

Att göra det lustfyllt utefter deras intressen ! 

 

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Vår roll som pedagog är att vara observant, närvarande och lyhörd. Att finnas där och stötta dom i sin lek och i lärandet. 
Få dom att våga om dem känner sig osäkra. Delta i leken om så behövs. Vara en stöttepelare.

 

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Filma och fota med IPad samt observera. 

 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

 

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

 

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

 

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

 

  

 

Veckoplaneringsmall

 

 Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: