👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO tema: Yrken, pengar och centrala samhällsfunktioner - v. 6-11

Skapad 2021-02-08 16:16 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I följande tema lär vi oss om centrala samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet, betalningsformer och pengars värde. Du kommer få läsa och skriva, se filmer, förklara, diskutera, använda kreativa uttrycksformer, delta i kooperativa övningar med mera. Klicka på fliken "innehåll" för att läsa mera.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I temat kommer vi arbeta utifrån följande punkter:

 •  Varför arbetar man?
 •  Olika yrken
 •  Centrala samhällsfunktioner, så som räddningstjänst, sjukvård och skola
 •  Olika betalningsformer
 •  Pengars värde 

Vad ska du lära dig? 

Efter temat ska du kunna:

 •  Jag kan ge exempel på olika samhällsfunktioner. 
 •  Jag kan ge exempel på olika jobb i området där jag bor.
 •  Jag kan beskriva olika sätt att betala.
 •  Jag kan berätta vad några vanliga saker kostar.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 •  ha gemensamma genomgångar
 •  arbeta enskilt och tillsammans med andra
 •  läsa och skriva enkla faktatexter 
 •  skriva olika sorters texter 
 •  titta på faktafilmer 
 •  använda oss av och lära oss relevanta begrepp
 •  använda kreativt skapande 
 •  använda kooperativa övningar
 •  samtala, förklara och beskriva
 •  använda digitala arbetsformer 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 •  Genom att delta aktivt på lektionerna.
 •  Genom att delta aktivt i diskussioner och aktiviteter. 
 •  Genom att dokumentera ditt arbete med hjälp av skrift och bild. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3