👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar, världshav och väderstreck

Skapad 2021-02-08 16:23 i Österskärsskolan Österåker
Jordgloben. Kontinenter, världsdelar och världshav.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Under SO-lektionerna ska vi arbeta med världsdelarna, världshaven och väderstrecken. Vi kommer även att arbeta med länder och platser som är betydelsefulla för dig.

Innehåll

 

Du kommer att

 • få lära dig vilken information du kan hitta i en kartbok.
 • titta på olika typer av kartor.
 • titta på filmer och arbeta med olika arbetsblad som anknyter till aktuellt område.
 • få skriva om en plats som är betydelsefull för dig.

 

Målet är att du ska

 • kunna världshavens namn och läge på jorden.
 • kunna namn och läge på världsdelarna samt på länder som är betydelsefulla för dig.
 • kunna väderstrecken.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper:

i en bedömningsuppgift där du ska 

  • namnge världsdelarna och världshaven på kartan
  • namnge och återge rätt läge på väderstrecken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Världsdelar, världshav och väderstreck

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Jag behöver stöd för att kunna namnen på världsdelar och världshav.
Jag kan namnen på några världsdelar/världshav samt peka ut några på kartan.
Jag kan namnen på de flesta världsdelar/världshav samt peka ut dem på kartan.
Jag kan namnen på alla världsdelar/världshav samt peka ut samtliga på kartan.
Ny aspekt