👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2021-02-08 16:31 i Östergårdsskolan Halmstad
Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I åk 7 läste vi om Kristendomen och nu ska vi läsa om de fyra andra världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I åk 7 läste vi om Kristendomen och nu ska vi läsa om de fyra andra världsreligionerna; islam, judendom, hinduism och buddhism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa.

Innehåll

 

 TID: v.47-v.3

DE STORA FRÅGORNA ÄR:

 

·       Vad är det viktigaste att veta om hur man ska leva sitt liv – för någon som tillhör religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism? Hur påverkar din religion ditt liv och identitet?

·       Vilka likheter och skillnader finns det mellan islam, judendom, kristendom, hinduism och buddhism?

 

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS?

·        Enskild skriftlig SO/SV - uppgift: ”Svärföräldrarsbesöket”.

 

·        Muntlig bedömningsuppgift i grupp – ”rundabordssamtal” där vi samtalar om likheter och skillnader mellan våra fem världsreligioner. 

 

Till båda uppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser där det tydligt framgår vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer. Utöver de båda bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina olika förmågor!

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

¤ Min, din egen och klasskompisars respons.

¤ Planeringshäftet och dina anteckningar.

¤ Läroboken.

¤ Mina genomgångar och filmer.

¤ Stödmall om de olika religionerna.

¤ Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

 

 VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

¤ Presentation av arbetsområdet / film

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om judendomens centrala begrepp

¤ PP/genomgång, film och läroboken sid.8-33 om judendomen.

¤ Övningsuppgift– viktiga begrepp inom judendomen

¤ Övningsuppgift – sammanfattning av judendomen enligt stödmall  

¤ Kort repetition av kristendomen

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om islams centrala begrepp

¤ PP/genomgång, film och läroboken sid.84-116 islam.

¤ Övningsuppgift - viktiga begrepp inom islam

¤ Övningsuppgift– sammanfattning av islam enligt 

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om hinduismens centrala begrepp

¤ PP/genomgång, film och läroboken sid.8-37 hinduismen.

¤ Övningsuppgift– viktiga begrepp inom hinduismen

¤ Övningsuppgift– sammanfattning av hinduismen enligt stödmall

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om buddhismens centrala begrepp

¤ PP/genomgång, film och läroboken sid.38-69 buddhismen.

¤ Övningsuppgift– viktiga begrepp inom buddhismen

¤ Övningsuppgift– sammanfattning av buddhismen enligt stödmall

¤ Bedömningsuppgift i SO/SV – ”Svärföräldrarsbesöket”

¤ Bedömningsuppgift – ”En jämförelse mellan judendom, kristendom, islam hinduism och buddhism"

 

Uppgifter

  • Enskild skriftlig bedömningsuppgift i - "Svärföräldrarsbesöket"

  • Muntlig bedömningsuppgift i grupp - Vilka är de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan judendom, islam, kristendom, buddhism och hinduism?

Matriser

Re
Matris kopplad till enskild skriftlig bedömningsuppgift - "Svärföräldrarsbesöket"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Att kunna förklara varför, att kunna se orsaker och konsekvenser, att se likheter och olikheter - att se samband.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om världsreligionen du skrivit om genom att kunna förklara någon central tankegång inom religionen.
Du visar att du har goda kunskaper om den världsreligion du skrivit om genom att kunna förklara några centrala tankegångar inom religionen.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om den världsreligion du skrivit om genom att kunna förklara flera centrala tankegångar inom religionen.
Kommunikativa förmågan
Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur den religion du skrivit om påverkar ditt liv och din identitet.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om hur den religion du skrivit om påverkar ditt liv och din identitet.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om om hur den religion du skrivit om påverkar ditt liv och din identitet.
Begreppsförmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visar att du förstår och kan använda mindre än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda cirka hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda mer än hälften av arbetsområdets begrepp.
Informationshanteringsförmågan
Att kunna använda och värdera olika typer av källor.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.

Re
Matris kopplad till bedömningsuppgift i grupp - Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan judenom, islam, kristendom, buddhism och hinduism?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Att kunna förklara varför, att kunna se orsaker och konsekvenser, att se likheter och skillnader - att se samband.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om världsreligionerna genom att kunna förklara någon likhet och skillnad mellan religionerna.
Du visar att du har goda kunskaper om världsreligionerna genom att kunna förklara några likheter och skillnader mellan religionerna.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om världsreligionerna genom att kunna förklara flera likheterna och skillnader mellan religionerna.
Kommunikativa förmågan
Att kunna argumentera och resonera
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om skillnaderna mellan världsreligionerna.
Du visar att du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om skillnaderna mellan världsreligionerna.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om skillnaderna mellan världsreligionerna.
Begreppsförmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visar att du förstår och kan använda mindre än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda cirka hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda mer än hälften av arbetsområdets begrepp.