👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2021-02-08 18:15 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 5 Historia
Nu är det dags att arbeta med historia igen. Du kommer att få lära dig om Vasatiden som varade mellan 1521-1611. Du kommer b la att få lära dig om Gustav Vasa och hans söner, Stockholms blodbad och reformationen.

Innehåll

Lärandemål:

 • Du ska veta när Vasatiden inträffade och varifrån den har fått sitt namn.
 • Du ska veta i vilken ordning kungarna regerade
 • Du ska veta vad Stockholms blodbad var och orsaker och konsekvenser av händelsen
 • Du ska veta vad reformationen var och orsaker till den och vad den fick för konsekvenser
 • Du ska känna till anledningar till varför Gustav Vasa har framställts på olika sätt 
 • Du ska känna till vilka spår av Vasatiden vi har idag
 • Du ska kunna ord och begrepp som hör till arbetsområdet

Vi ska arbeta med:

 • Tidsperioden 1521-1611(förhållanden, händelser, personer)
 • Begrepp
 • Analys (orsak/konsekvens)
 • Källor och källkritik
 • Spår av historien i vår tid
 • Historiebruk

Arbetssätt:

 • Faktatexter
 • Arbetsblad
 • Film
 • Prov

 

 Detta kommer att bedömas: 

 • Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner
 • Ditt genomförande av uppgifter
 • Ditt användande av begrepp
 • Ditt resultat på provet

 

Uppgifter

 • Vasatiden

 • Gustav Vasa styr Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6