Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul LEKLUST/Räven

Skapad 2021-02-08 19:25 i Jägargårdens förskola Östersund
Förskola
Modul LEKLUST ingår i Östersunds kommun utvecklingsarbete kring LEK. I den här modulen får du en möjlighet att fördjupa dig i lekens betydelse och att få syn på din egen roll och inverkan i barnens lek.

Innehåll

Modul LEKLUST

Syfte: Att fördjupa dig i lekens betydelse och att få syn på din egen roll och inverkan i barnens lek.

Mål Öka barnens delaktighet i lek

 

Planering 

Vad ska vi göra: Observera, delta, regissera barnens lek.

Hur ska vi göra det: Vara observanta och ta tillfällen i akt för att observera, delta och regissera.

När: När möjligheter och bra tillfällen ges.

Var: På vår egna avdelning eller när vi är på en annan avdelning. Utomhus kan bli intressant att observera också.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Fotografera, filma, anteckna och göra sociogram

 

Reflektion och Analys

 

Hur:  med stöd av dokumentation samt de frågeställningar som är kopplade till modulen. Frågeställningar kopieras in i reflektion.

När: 18/1 2021, 3/2 2021 

Var: ” Mysrummet” på Räven. Mysrummet på Räven (sociogram).

Observation:

Fem barn i mysrummet, bygger med mjuka klossar.

- Det är mina klossar för att jag har dom.

- Det är inte dina, det är Jägargårdens.

Det byggs en bilbana med klossarna. Ett yngre barn gör sönder.

- Han gör sönder.

- Han är liten han förstår inte.

Man ska inte göra sönder som någon annan byggt.

Det är det äldsta barnet som styr och bestämmer hur det ska byggas. Men han tillåter de andra att sätta dit klossar. Han är ödmjuk. De lyssnar och respekterar, ser upp till det äldsta barnet. Något barn bygger eget bredvid. Något barn lämnar rummet andra kommer.

 

Observation 2

Jag valde en grupplek med tre barn där ett av barnen är väldigt styrande och bestämmande. Jag började med att sätta mig på sidan och iaktta leken och göra ett sociogram.

De tre barnen byggde kojor och torn med hjälp av kuddar. Två av barnen hade en lugn dialog om hur dom skulle bygga. Det tredje barnet var med i dialogen från början, men när de andra inte gjorde som hen ville så blev hen arg och höjde rösten först till den ena kompisen och sen till den andra. Hen tittade på mig och försökte få medhåll. De andra två fortsatte prata om hur de skulle göra vilket gjorde hen ännu argare. Nu riktade hen inte kommentarerna till någon speciell utan skrek rakt ut. De andra två höll för öronen en stund, men fortsatte sen leken. 

Delta:

Det märks att barnen uppskattar och tycker det är roligt att man är med. Jag ställer mycket frågor till barnen och får igång en bra dialog. Det blir inte lika mycket styrande av det äldsta barnet längre.

Observation 2

Nu försökte jag komma in i leken och började fråga vad de byggde och hur dom tänkte. Dom uppskattade att jag var intresserad och berättade. Hen däremot var arg, skrek och slog omkring sig. Jag försökte locka med henne i leken genom att prata, fråga, locka, visa. Jag satte mig bredvid hen, men hen blev då ännu argare. De två andra barnen höll för öronen igen och sa till hen att sluta för dom orkade inte lyssna längre. 

Regissera:

Tar kort på bygget/ bilbanan. Bilarna börjar prata med varandra. Lämnar rummet en kort stund för att hämta legofigurer. När vi kommer tillbaka är bygget förstört.

Barnen blir inte upprörda. Detäldsta barnet börjar bygga upp det igen, med hjälp av bilden vi tog med Ipaden.

Varför blev de inte arga när bygget blev förstört?
Kan det bero på vem som förstörde?

Observation 2

Trots flera försök att bli ännu mer aktiv i leksituationen så fick jag istället följa med hen ut ur rummet under vilda protester. De två andra barnen fortsatte sin lek igen och utvecklade byggandet med kuddar till att göra ett slott. Jag tog hen till ett annat rum och var med hen tills hen hade lugnat sig, vilket tog lång tid

 

 

 

 

 

Reflektionsfrågor i D-delen

 • Vad händer med leken när du som pedagog är delaktig i leken?  

 • Blir det någon skillnad i barnens lek beroende på vilken roll du intar: 

observerar, deltar, regisserar? 

 • Vad händer med barnens delaktighet när du: 

observerar, deltar, regisserar? 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: