Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 6-12 Sh åk 7.Demokrati- diktatur, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter och FN

Skapad 2021-02-08 19:53 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Grundskola F Samhällskunskap
För oss i Sverige kan det kännas självklart att leva i en demokrati men antalet demokratier i världen minskar för 14:e året i rad. Vad kännetecknar egentligen en demokrati? Vad är diktatur? Vad menas med mänskliga rättigheter? Vilka är Sveriges nationella minoriteter? Dessa och många fler frågor kommer vi besvara under detta arbetsområde.

Innehåll

 

Veckoplanering. (Detta är en grovplanering och kan komma att ändras)

v.6    Introduktion diktatur/demokrati, vad kännetecknar demokrati? direkt demokrati/ representativ demokrati

v.7    Demokrati i vår vardag, korruption, demokratiska dilemman

v.8    FNs mänskliga rättigheter, barnkonventionen, diskrimineringslagen

v.10   Organisationer och individer som arbetar för mänskliga rättigheter, kränkningar av mänskliga rättigheter, 

v.11     Prov tisdag, Sveriges nationella minoriteter (minigrupparbete)

v. 12    redovisning nationella minoriteter, FN

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • ha kunskap om vad som kännetecknar en demokrati och diktatur  
 • kunna diskutera rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle
 • kunna diskutera eventuella fördelar och nackdelar med demokrati/diktatur (som ex. civil olydnad)
 • ha kunskap om de mänskliga rättigheterna, vad de innebär och dess ursprung
 • kunna ge exempel på kränkningar av mänskliga rättigheter och vad som görs då dessa kränks
 • kunna ge exempel på arbete som gör för att främja de mänskliga rättigheterna i världen (ex. ge exempel på olika organisationer och dess arbete)

(dessa två punkter arbetar vi med efter provet)

 • känna till de nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige och vad deras särställning och rättigheter innebär
 • Ha kunskap om FN (FNs säkerhetsråd, generalförsamlingen FNS viktigaste arbetsområden) och kunna resonera kring fördelar och nackdelar

 

Viktiga begrepp:

artikel

demokrati

diktatur

diskriminering

direktdemokrati

civil olydnad

föreningsfrihet

indirekt demokrati/representativ demokrati

informationsfrihet

konvention

korruption

kränkning

majoritetsprincipen

mänskliga rättigheter

mötesfrihet

ratificera

religionsfrihet

tryckfrihet

yttrandefrihet

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Genom att delta aktivt på lektionerna, ev.  inlämningsuppg. läxor och prov

 

Material vi använder:

Kopierat textmaterial 

 

 

Tips på nätet:

Vad är grejen med demokrati och diktatur 2.0? 7:17 min

https://www.youtube.com/watch?v=AmxGBXSom9w&t=0s

Vad är demokrati? (Samhällskunskap) - Studi.se 5:36 min

https://www.youtube.com/watch?v=_QT30tEkte4

”Vad är mänskliga rättigheter?” 4:55 min(forts från demokratifilmen från Studi) https://www.youtube.com/watch?v=SWaPSDjocr8

”Vad är grejen med mänskliga rättigheter?” 11:49 min https://www.youtube.com/watch?v=TMulIJ4zL1c

"FNs säkerhetsråd - en kort introduktion"3:36 min https://www.youtube.com/watch?v=SICuz65QNu0

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
V. 6-12 Sh åk 7.Demokrati- diktatur, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter och FN

Når ännu ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunsk.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Redogöra & reflektera
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Redogöra & reflektera
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: