👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digilär Food & Cooking

Skapad 2021-02-08 20:30 i Centralskolan Falköping
Digilär Food & Cooking
Grundskola 7 Engelska
I detta område i vår digitala lärobok Digilär (https://digilar.se/), kommer du att få jobba med texter och övningar som handlar om temat mat & matlagning. Du kommer även att få jobba med läsning & läsförståelse både på Digilär och på Readtheory (https://www.readtheory.org/). Dessutom kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om adjektiv och hur de kompareras på engelska. Under arbetet med detta område kommer du att få genomföra 2 bedömningsuppgifter bestående av en inspelad muntlig presentation och ett läsförståelsetest.

Matriser

En
Muntligpresentation och läsförståelse

Når i nuläget inte målen
E
C
A

Muntlig presentation

Når i nuläget inte målen
E
C
A
Välja och använda material
Filmklippet, bilder + information och åsikter
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Inspelad muntlig presentation
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt samman- hängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
Inspelad muntlig presentation
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Läsförståelsetest

Når i nuläget inte målen
E
C
A
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.