👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VAA ( IUP mål ) vt-21 Ismail och Milivoje

Skapad 2021-02-09 08:32 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 5 – 9 Vardagsaktiviteter
Syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen och bidra att ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

Innehåll

Mat, hygien och kläder

 •  delta hemkunskap lektion
 • tvätt händerna innan mat   

Närmiljö och samhälle

 • känner till olika rum i skolan

omvärldskunskap

 • skräpar inte ner i naturen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  4-6
 • Rutiner för måltider.
  VAA  4-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  4-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  4-6
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  4-6
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  4-6
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  4-6
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Sverige och platser som har betydelse för eleven.
  VAA  4-6
 • Yrken och verksamheter i samhället.
  VAA  4-6
 • Information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9