👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd

Skapad 2021-02-09 09:19 i 143171 Förskolan Paviljongen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Projektet om träd
Förskola
Eftersom barnen pratar, berättar och relaterar mycket till naturen, planerar vi att arbeta med projektet träd under vårtermin 2021.

Innehåll

Vi har haft fokus på, vad händer med träden under vinter. Vi har också upptäckt att barnen är intresserade av att utforska naturen. Barnen vill utforska träd och frågor som ställs: vad behöver träd för att leva? Vilka bor i träden? Vad kan man göra med träden?

Förberedelser för pedagoger: arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap. Viktigt att ha en god organisation där planering, förberedelser, genomförande, dokumentation, reflektion och slutligen utvärdering får tid och utrymme, för att kunna utveckla och fördjupa det arbete vi påbörjat. Dessutom behövs en stor portion arbetsglädje, som genererar vår (pedagogernas) inspiration och vårt flöde av idéer.

Förberedelser för barn: Att snabbt ge tillbaka dokumentationen till barnen, genom att sätta upp den tillsammans med bilder och text, att skapa ett intresse och nyfikenhet hos barnen inför uppgiften. Att ladda ”stationen” med tydlighet. Här fyller samlingen en viktig roll både innan och efter ett arbetspass. Att låna e- böcker på biblioteket, med lämpligt innehåll, som knyter an till ämnet.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18