Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex, samlevnad och hälsa

Skapad 2021-02-09 10:12 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 Biologi
I detta område arbetar vi med kroppens anatomi, hälsa och känslor.

Innehåll

Tid: v.7-14

Mål:

 • Att kunna redogöra för hur en befruktning går till
 • Att kunna ge exempel på olika könssjukdomar
 • Att kunna ge exempel på olika preventivmedel

Innehåll:

 • Veta hur en människa förändras under puberteten.
 • Vet hur hormoner fungerar och påverkar våra kroppar
 • Känna till olika sexuella läggningar.
 • Känna till olika könstillhörigheter
 • Veta hur mannens och kvinnans könsorgan fungerar.
 • Känna till hur en spermie och ett ägg utvecklas till en färdig människa. 
 • Veta vad som är tillåtet och förbjudet i samband med sex.
 • Känna till olika sätt att skydda sig mot könssjukdomar och oönskad graviditet.
 • Känna till de vanligaste könssjukdomarna.
 • Känna till när och hur en abort kan utföras
 • Känna till hur våra kroppar kan påverkas av vårt sätt att leva 

Begrepp:

 • Hormoner (Östrogen, Testosteron, Adrenalin, Insulin mm)
 • Pubertet
 • Olika sexuella läggningar (Homosexuell, Bisexuell, Heterosexuell)
 • Olika sätt att identifiera dig (biologiskt, Juridiskt, könstillhörighet, köns uttryck( tal och klädsel)) 
 • Könsorganens uppbyggnad (kvinnliga och manliga)
 • Omskärelse 
 • Mens
 • Befruktning
 • Preventiv medel ( Kondom, p-piller, p-stav, mini-piller mm)
 • Abort (Dagen efter piller)
 • Könssjukdomar (HIV, Gonorré, Syfilis, Klamydia, herpes, HPV, Mycoplasma, Hepatit mm)
 • Smittskydds lagen
 • Bakterier och virus 
 • Resistenta bakterier
 • Vaccin

Undervisning: 

Varje vecka publiceras en lärlogg med den veckans material och uppgifter som vi ska arbeta igenom.

Vi ska ha gemensamma genomgångar med hjälp av PP och tavlan. Ni kommer att få läsa texter och arbeta med frågeställningar till det. Vi kommer att ha diskussioner i helklass och i olika grupperingar. Ni kommer att få utföra några laborationer som ni sdan ska utvärdera och presentera.

 

Bedömning:

Ni kommer att kontinuerligt bedömas under lektionerna när vi diskuterar. Ni kommer att få utföra två undersökningar med tillhörande utvärderingar och redovisningar. Ni kommer att få skriva ett begrepps och resonemangs prov på området.

Uppgifter

 • Bi: Preventivmedel

 • Bi labb 2

 • Bi: Begrepps och resonemangs prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Sex, samlevnad och hälsa

Rubrik 1

Påväg
Ok
Bra
Mkt bra
Samtala & diskutera
Kan diskutera hälsa och kan skilja på fakta från värderingar och kan ta ställning
Har svårt för att delta i diskussioner på lektionen och skriftligt. Kan inte riktigt se skillnad på vad som är fakta eller en värdering!
Deltar på ett enkelt sätt i diskussioner. Visar att man kan ta ställning, se skillnad på fakta och värderingar och motivera sitt ställningstagande på ett enkelt sätt
Deltar på ett säkert sätt i diskussioner. Visar att man kan ta ställning, se skillnad på fakta och värderingar och motivera sitt ställningstagande på ett utvecklat sätt
Deltar på ett säkert sätt i diskussioner. Visar att man kan ta ställning, se skillnad på fakta och värderingar och motivera sitt ställningstagande på ett väl utvecklat sätt sätt
Argumentera
Kan föra och delta i diskussioner
Har svårt att följa diskussionen, kan inte bidra med frågor för att utveckla diskussionen framåt
Deltar och bidrar med enkla frågor och funderingar som kan för diskussionen vidare.
Deltar och bidrar med frågor och funderingar som för diskussionen vidare.
Deltar och bidrar med frågor och funderingar som för diskussionen vidare och fördjupar och breddar diskussionen
Dokumentera undersökningar
Drar slutsatser, redovisar med tabeller och diagram
Kan dokumentera till vis del, missar många delar
Kan göra enkla dokumentationer med tabeller och slutsatser
Kan göra utvecklade dokumentationer med tabeller och slutsatser
Kan göra välutvecklade dokumentationer med tabeller och slutsatser
Samband som rör människokroppen
Kring sexualitet, hälsa samt kopplar det till människokroppens byggnad och funktion
Har svårt att beskriva och berätta hur hälsa, sex och människokroppen fungerar
Beskriver på hur hälsa, sex och människokroppen fungerar på ett enkelt sätt.
Beskriver på hur hälsa, sex och människokroppen fungerar på ett utvecklat sätt.
Beskriver på hur hälsa, sex och människokroppen fungerar på ett välutvecklat sätt.
Upptäckter
Kan beskriv upptäckter som har påverkats människors levnads villkor.
Kan ge något exempel och förklarar det väldigt enkelt
Kan ge några olika exempel och förklara dem och beskriver hur de har påverkat hur vi människor utvecklats och lever.
Kan ge några olika exempel och förklara dem och beskriver hur de har påverkat hur vi människor utvecklats och lever på ett utvecklat sätt
Kan ge några olika exempel och förklara dem och beskriver hur de har påverkat hur vi människor utvecklats och lever på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: