Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - berättande text v 6-16

Skapad 2021-02-09 10:28 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Återberättande text
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under kommande veckor ska vi arbeta med berättande text. Berättelser och berättande texter möter vi t ex i böcker, på teater och i filmer. En del är sanna historier, andra påhittade. Du kommer att skriva, läsa, tolka och dramatisera berättande texter.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Du ska få träna på att utveckla förmågan att läsa, skriva och tala en berättande text.

Hur ska du arbeta?

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika berättande texter och kunna urskilja den berättande textens struktur samt sammanfatta textens huvuddrag.

- planera och skriva en fantasyberättelse med miljö- och personbeskrivningar, kronologisk ordning samt skriva dialoger med talstreck

- dramatisera och säga repliker och använda kroppsspråk.

 

Hur vi arbetar :

- gemensamma genomgångar

- arbete i boken både självständigt samt i par

- diskussioner i grupp och i par

- skriftliga uppgifter som lämnas in

- dramatisering

Vad ska du lära dig?

Läsa:

 • urskilja den berättande textens struktur
 • känna igen en myt
 • resonera om textens budskap
 • göra inferenser
 • sammanfatta textens huvuddrag

Skriva:

 • skriva en fantasyberättelse
 • skriva miljö- och personbeskrivningar
 • skriva händelser med problem och lösning i kronologisk ordning
 • skriva dialoger med talstreck och varierade sägelseverb

Tala

 • känna igen en fabel
 • förmedla textens handling och budskap
 • säga repliker och använda kroppsspråk i en roll

 

 Hur det ska bedömas? 

- skriftlig uppgift som lämnas in

- muntlig redogörelse

- observationer under lektioner i hur du arbetar med dina arbetsuppgifter

- observationer i hur aktivt du deltar i diskussioner

 

Vad är det som bedöms? 

- det du gör under lektioner i diskussioner samt skriftliga övningar

- den skriftliga inlämningsuppgiften - återberättande text

- den muntliga redogörelsen 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: