Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2021-02-09 10:50 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Religionskunskap
Tror judar, kristna och muslimer på samma Gud? Eller är det olika gudar? Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar men kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor.

Innehåll

                               Planering religion/islam åk 6 2021

 

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om islam samt repetera dina kunskaper om kristendom och judendom. 

 

Vi kommer att jobba med:

 • Islams högtider, traditioner, tro, levnadsregler, ritualer och centrala tankegångar
 • Göra jämförelser och t.ex. se skillnader och likheter mellan islam, judendomen och kristendomen
 • Förstå och kunna använda områdets begrepp
 • Diskutera livsfrågor
 • Diskutera etik och moral
 • Diskutera källkritik

 

Vi kommer:

 • Ha genomgångar med Power-Point
 • Läsa i böcker och jobba med olika frågeställningar
 • Se film på sli.se 
 • Titta på filmer på inläsningstjänst/begreppa
 • Ha diskussioner i helklass
 • Träna med digitala läromedel

Allt material såsom arbetsblad, frågor, Power-Point mm kommer att läggas på Teams. Vi kommer även att jobba med digitala läromedel såsom Digilär och Gleerups.

 

Bedömning:

Ni kommer att ha ett skriftligt prov om islam samt att göra en jämförelse med kristendom och judendom. Ni kommer också att göra korta inlämningsuppgifter om livsfrågor, etik och källkritik. 

 • göra jämförelser mellan religionerna, se likheter och skillnader
 • att visa faktakunskaper om världsreligionerna, främst islam
 • kunna använda områdets ord och begrepp
 • resonera kring moraliska frågor
 • resonera kring livsfrågor
 • kan använda källor och resonera kring källornas användbarhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: