Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 21 Religion - Kristendomen

Skapad 2021-02-09 11:59 i Holstagårdsskolan Helsingborg
I detta avsnitt får eleven grundläggande kunskaper om Kristendomen och dess uppkomst.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Ett arbetsområde som handlar om kristendomens uppkomst, centrala tankar, heliga skrifter, rum, handlingar och ritualer.

Innehåll

Mål med undervisningen

 • Att i stora drag kunna redogöra för kristendomens uppkomst och bakgrund.
 • Att kunna beskriva kyrkan som heligt rum.
 • Att kunna redogöra för vissa ritualer, traditioner och högtider som har sina rötter i kristendomen.
 • Att kunna redogöra för hur kristendomens betydelse för människor i vårt land har förändrats genom historien.
 • Att förstå och kunna använda vissa centrala begrepp som tillhör ämnet religion och även specifikt kristendomen. 

Så här kommer vi att arbeta under v 9-16

 • Du kommer att få lyssna till lärarens beskrivningar och genomgångar.
 • Du kommer att få leta information om kristendomen genom att läsa i böcker och andra källor.
 • Vi kommer att arbeta med och du kommer att få lära dig olika begrepp som tillhör arbetsområdet och som du kan ha nytta av att kunna längre fram när du läser religion.
 • Vi kommer att titta på filmer och bilder.

Detta ska du träna, visa och bedömas i:

Fömåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Faktakunskaper

Visa kunskaper om kristendomen.

Om ursprung, heliga rum, ritualer och högtider.

Kunna redogöra för kristendomens betydelse i samhället förr och nu.

Faktakunskaper

Visa kunskaper när du redogör för sambanden mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.

Ex

Varför ber kristna?

Vad symboliserar dopet och nattvarden?

 

Resonemang

Resonera om hur kristendomen svarar på livsfrågor och vilken betydelse dessa svar har för den som är kristen.

Ex

Vad är ett gott liv för den som är kristen?

 

Så här sker bedömningen:

 • Bedömning sker i diskussioner och arbete under lektionstid. 
 • Skriftligt faktatest v 16 och resonemangsuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: