👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2021-02-09 11:41 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 3 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om geometriska objekt och deras egenskaper. Du får lära dig namn, hur du beskriver dem och hur du ritar dem. Du får också träna på att mäta och räkna ut omkrets och area.

Innehåll

Du kommer att arbeta med följande:

 • Att använda linjal.
 • Begreppen punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon.
 • Begreppen rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel. 
 • Månghörningar.
 • Tredimensionella geometriska objekt: rätblock, kub och klot.
 • Enheterna meter och centimeter.
 • Omkrets och area.

Arbetet kommer att bestå av:

 • Genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Problemlösning med geometri från gamla nationella prov. 
 • Eget arbete.
 • Prov på det du lärt dig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3