👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Canada, v 6 - 11

Skapad 2021-02-09 12:01 i Västra skolan Falun
Vi lyssnar, läser, översätter texterna The World Says Hi!, Living in the United States, What the Shark Vomited samt Lost Passport och gör tillhörande övningar, samt en del grammatik.
Grundskola 8 Engelska
Vi kommer att läsa texter om Canada i Good Stuff C och göra tillhörande övningar enligt planering. Vi kommer även att arbeta med grammatik med störst fokus på oregelbundna verb. Detta arbetar vi med från V. 46. Arbetsområdet innehåller en större skriftlig uppgift samt avslutas arbetsområdet med ett prov på oregelbundna verb.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål:

Centralt innehåll:

Konkretisering av mål

Du ska ges möjlighet att utveckla dina förmågor att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt att formulera dig i tal och skrift.  Vi arbetar även med grammatik för bättre formulering i tal och skrift.

Arbetssätt

Vi arbetar med texter i Good Stuff C; Canada enligt en arbetsgång. Texterna The NHL, The Unsolved Mystery of Hudson Bay, The Spirit Bears, The Biggest Tide in the World. Extra: A Tale of Quebec, Tough Stuff; Canada.

Vi lyssnar på text, vi läser och översätter samt arbetar med övningar i en Workbook.

Inom området arbetar vi även med grammatik för att utveckla tal och skrift.

Bedömning

Du visar att du förstår texter genom att delta i arbetet och fullfölja övningar i både hörförståelse och läsförståelse samt via muntlig och skriftlig kommunikation.

Du visar att du kan formulera dig skriftligt genom övningarna samt genom en avslutande skrivuppgift. Du visar också att du utvecklat din engelska genom att ha lärt dig fler oregelbundna verb och därmed uttrycker dig på ett godtagbart sätt i preteritum (dåtid). 

 

Matriser

En
Engelska Good Stuff C; Canada

Engelska Good Stuff C: Canada

Kunskapskrav lgr 11
>
>>
>>>
Du läser texter och visar att du förstår genom att fullfölja uppgifterna.
■ Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredsställande
välgrundat och nyanserat gott
Du redovisar tillsammans med din kamrat.
■ I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du skriver och lämnar in dina uppgifter.
■ I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.