👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talet till första världskriget

Skapad 2021-02-09 12:12 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Nu är det dags, det är nu det gäller och smäller! Under de senaste veckorna har vi pratat och diskuterat de olika orsakerna och faktorerna bakom anledningarna till varför första världskriget började, såsom ideologiernas framväxt, nationalism och imperialism. I denna uppgift kommer ni att välja en eller två utav dessa faktorer och djupdyka. Uppgiften kommer vara relativt kort, gränsen är 250–1000 ord; allt beror på vilket betyg ni satsar på. Satsar ni på de högre betygen ska ni välja två utav faktorerna, annars behöver ni enbart skriva om en faktor. Ni kommer att redogöra för vad faktorerna är för något, detta gör ni rätt kortfattat. Efteråt ska ni koppla detta till första världskriget, och varför faktorerna är en orsak till kriget.

Innehåll

Nedanför följer instruktionerna, men mer uppdelat:

 

-       Inledning – förklara kort vad texten kommer att handla om ”I denna text kommer jag att skriva om varför till exempel imperialismen/nationalismen orsakade första världskriget”

-        Orsak/Förlopp: Förklara kort vad er faktor betyder och är till exempel, vad är imperialism/nationalism?

-        Kopplingar till första världskriget/konsekvenser: Hur ledde er faktor till att första världskriget började? På vilket sätt påverkade faktorn kriget? till exempel, hur ledde imperialismen/nationalismen att Europa bröt ut i krig?

-        Kopplingar till dagens samhälle/framtiden: Ser vi den faktorn du har valt i dagens samhälle? Kan den faktorn komma att påverka framtiden, och framtida händelser på något sätt?

-     Källor och källkritik: redogör för två av källorna utifrån de källkritiska principerna. Varför är dina källor trovärdiga? Varför litar du på dem? Etc.

 

Ni kommer enbart få sammanlagt 3 lektioner på er att skriva ihop detta. Det är därför otroligt viktigt att ni använder er av lektionstiden och framförallt ställer frågor och ber om hjälp ifall ni behöver. Jag kommer att finnas tillgänglig via Teams under hela veckan, inte enbart under lektionerna, för dem som behöver stöttning.

 

Uppgifter

  • Inlämning

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
    His  -
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
    His  -

Matriser

His
1800-talet och första världskriget

E
C
A
Orsak, händelseförlopp, konsekvenser.
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Källhantering och kritik
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.