👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Med fokus på lek

Skapad 2021-02-09 12:18 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Barnen ska ges förutsättningar för lek som de själva tar initiativ till. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer lek på lämpligt sätt, exempelvis genom att själva delta utifrån barnens inbjudan, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter. Att vara responsiv i leken innebär en didaktik för förskolans undervisning.

Innehåll

 

Lekresponsiv undervisning

 

Förväntade effekter:

Barnens lek ska komma i främsta rummet, och pedagogens didaktiska roll blir att vara responsiv i denna lek, så att undervisningen i förskolan kan ske utifrån barnens villkor och utan att störa eller avbryta leken. De förväntade effekterna är ett lekkompetent barn som är trygg i förvissningen att deras lek tas på allvar. Genom att utgå från barnens lek skapas också starka relationer, vilket förväntas ge effekt på barnens upplevda trygghet. Barnens tro på sin egen förmåga stärks och därmed deras självkänsla.

 

 Hur? Planerade insatser

 Vi observerar barnen i leken.

 Vi bygger upp och stärker dem i det de kan. 

 Att vara medlekare: att man som vuxen är med i lekarna och har en aktiv roll utifrån barnens inbjudan. Att bedriva undervisning utifrån en responsivitet till barnens lek: pedagogerna tar med sig undervisningen in i leken.

Pedagogerna utmanar barnen i leken: hur ska vi gå vidare i utbildningen? Hur kan vi med hjälp av leken gå vidare?.

 Vi är nära och delaktiga utan att hindra.

 Vi använder positiv förstärkning.

 Anknytningen är viktig. Vi bygger trygga relationer genom att vara närvarande och responsiva.

 Vi skapar en lugn miljö.

 Vi ska ha tydliga rutiner så att barnet kan känna sig tryggt med vad som kommer att hända och vad som gäller.

 Tydliga pedagoger och tydliga gränser.

Metodval:

Vi dokumenterar kontinuerligt med anteckningar, med hjälp av ipaden och datorn. Dokumentation kan bestå av anteckningar, foto, filmer, diskussioner i arbetslag eller mellan olika pedagoger. 

Reflektioner och utvärderingar. 

 

Litteratur: https://forskul.se/tidskrift/volym-7-nummer-1-2019/lekresponsiv-undervisning-ett-undervisningsbegrepp-och-en-didaktik-for-forskolan/

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18