Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Björken (5-6år)

Skapad 2021-02-09 13:35 i Marieby förskola Östersund
Förskola
Matematik genom lek

Innehåll

Mål ur matrisen:

5-6år. Förstår mönster och par. Får möta taluppfattning och förstår antalsuppfattning.

 Känner igen siffrorna 0-9 Räkne kamraterna befästs och de kan benämna och

får möta ytterligare geometriska former. Kan använda matematiska begrepp.

Syfte:

Genom lek vill vi väcka nyfikenhet och öka förståelsen för matematik, att tänka och resonera. Exempel på matematiska aktiviteter  (Alan Bishop, 1991) :

Hitta- lära sig hitta och lokalisera sig i rummet, utveckla inre rumsuppfattning, förstå lägen och placeringar och att föremål kan se olika ut om de avbildas från olika håll

Formgivning - former och figurer, mönster, symmetri, arkitektur och konst känna igen egenskaper som likheter och skillnader, att upptäcka, följa och skapa mönster, bygga och konstruera

Räkning – antalsord, räknesystem, talsystem visa antal med kroppen, rabbla tal, serieordna, dela rättvist, göra beräkningar osv.

Lekar och spel- rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategilekar, tärningsspel, pussel osv. Rollekar och fantasilekar bygger på en föreställning om en handling/tema som har en ordningsföljd – ett logiskt samband och sammanhang

Förklaring och argumentation- tänka, sätta ord på sina tankar, lära sig hur man motiverar, förklarar och drar logiska slutsatser

Mätning- att göra jämförelser och att välja lämplig enhet, förstå måttenheter och mätsystem som längd, area, volym, vikt, tid och pengar. 

 

Hur gör vi?

Vi vill ge barnen många olika matematiska erfarenheter, på morgonmöten, med uppdrag vid matsituationerna och i aktiviteter. Exempelvis:

Rita skattkartor och läsa/följa varandras kartor

Mäta det barnen byggt (ex. med magneter) med olika mått

Mäta sig själv med olika mått (Obs! Ej jämföra personer med varandra)

Räkneuppdrag när vi tackar för maten 

Skapa med mönster, göra egna mandalas

Experiment, göra former med kikärtor+tandpetare

Fiskespelet med matematikfrågor

Kims lek

Spela Yatsy och UNO

Stenciler med matematik uppdrag (något barnen har efterfrågat, en egen "läxa")

Se program från UR-skola för inspiration - "Katten Musen tiotusen" och "Miniräknarna", följa upp vid maten eller morgonmöten.

Läsa böcker med matematiktema från Polyglutts matte-bokhylla.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: