👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och Rörelse

Skapad 2021-02-09 14:32 i Sollebrunns förskola Alingsås
Förskola
Under veckorna 5-10 är vårt tema Musik och Rörelse. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Det står också att de ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Delen Musik och Rörelse är också en del av vårt Lärohjul på förskolan. Vi ser att barnen är intresserade av sång, dans, musik och motorik och därför vill vi ta detta ett steg längre. Genom att använda oss av bl.a. olika musikinstrument, sångkort och sångböcker, MiniRöris och andra rörelseprogram, massagesagor samt skolans C-hall med tillhörande redskap och eget material utvecklar vi barnens förmågor inom dessa områden. Vi kommer att avsluta temat med en spännande aktivitet. Barnen övar tillit till sin egen förmåga samt sin självständighet. De övar samarbete, att fungera enskilt och i grupp och lär sig att ta hänsyn till egna och andras regler. De utvecklar också sin grovmotoriska färdighet samt lär sig att hantera instrument, takt och rytm.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18