Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapsvecka

Skapad 2021-02-09 15:09 i Fröja förskola Östersund
Förskola
Vi inleder en vänskapsvecka där vi pratar om hur en bra kompis är. Den får fortlöpa hela vårterminen ut.

Innehåll

För vem och när:

Safirens alla barn. Start v.6.

                                            

Aktivitet/ Vad ska vi lära ut: 

 

Aktivitet:

 

• Vad man kan göra för att vara en god kamrat.

• Kamratsång.

• Danslek.

• Skapa Alla hjärtanskort genom tryck.

• Flanosaga om vänskap.

 

 

Syfte, Varför gör vi detta: 

 

Se läroplansmål.

 

 

Förberedelser/ Hur ska vi göra: 

 

• Dra vänskaps lappar under samlingen där barnen får uppmärksamma och utöva olika vänskapshandlingar mot varandra under veckans gång.

- Säg något snällt till en kompis

- Fråga om en kompis vill vara med och leka

- Stryk en kompis på armen

- Hjälp en kompis med något


• Enskild intervju av barnen kring hur en bra kompis är.

Hur tycker du att en bra kompis ska vara?

- Vad gör du när du är en bra kompis?

 

• Göra en gemensam vänskapsblomma tillsammans med barnen där vi sammanställer våra tankar kring vänskap. Blomman hängs upp på väggen.

 

• Sjunga: Vi är vänner du och jag.

 

• Sjunga och dansa: Vänskapsvisan 

 

• Skapa: Alla hjärtansdagskort med toalettrullar i hjärtform, röd färg, vitt samt rött papper.

 

• Berätta flanosagan om det lilla ensamma loket.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: