Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlevnad

Skapad 2021-02-09 15:38 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Idrott och hälsa
I det här området kommer du att arbeta med oförutsedda situationer såsom att överleva vid en nödsituation (t.ex. isvaksträning) och med friluftslivsredskap samt -metoder utomhus i olika årstider. Du kommer bland annat att få lära dig om säkerhet för dig själv & andra, hur utomhusvistelsens påverkar på vår hälsa, rekreation, hållbar hälsa samt hur du kan värna om natur & miljö.

Innehåll

ÖVERLEVNAD

Området läggs in i respektive klassers läsårsplanering, vid flera tillfällen under kursen på två år. Oftast enligt följande:

År 1: Testa och träna teori praktiskt tillsammans med lärare höst och vintertid. 

År 2: Träna själva vintertid (stöd efter behov av lärare) 

År 2: Examination under våren genom utflykt eller hajkövernattning, där du genomför friluftslivsaktivitet/-metod (ofta transport av något slag med kroppen utomhus, såsom cykling, skridskor, paddling och/eller vandring) och -redskap (eldning, stormkök). 

 

Två arbetsområden: 

 

 1. Åtgärder vid tillbud

 2. Säkerhet vid genomförande av friluftslivsaktiviteter, -redskap och -metoder

 

Redskap eldning och stormkök exemplifieras nedanför. Tillbud i form av isvak och säkerhet vid friluftsaktivitet vandring finns också längst ner.

 

När det är blött ute och vinter/kallt är det extra bra att använda näver från björk. Ni får ej plocka det levande, men döda knasterkvistar och lava t.ex. under gran tillsammans med näver från fällda/rotvält träd/ved av björk. I filmen används också nedersta kvistarna som varit gömda från snön från döda tallar. 

Exempel: 

Stormkök på ett säkert sätt: 

 

Nödsituation isvak, vi tränar på det inomhus (i simhall): 

 

Säker friluftsaktivitet, i detta fall vandring: 

Uppgifter

 • Genomföra friluftslivsredskap, stormkök och eldning på ett säkert sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idr
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
  Idr
 • Centralt innehåll
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
  Idr  -
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idr  -
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
  Idr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  A
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  C
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  E
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  E

Matriser

Idr
Överlevnad

Genomföra friluftsliv

E
C
A
Redskap och metoder
Genomför aktiviteter med goda rörelsekvaliteter (t.ex. försiktig hand eller genomtänkt uppställning av stormköket). Din teoriförankring (diskussion och redogörelse) har med centrala teorier och begrepp. Du visar i utövandet av friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet.
Du utför redskap och metoder med säkerhet, det går mer av sig själv och med mindre tvekan. Din teoriförankring (diskussion och redogörelse) är innehållsrik.
Du anpassar metoder till variationer i förutsättningarna, såsom vinter eller sommar och terräng (backe, fri stig eller elljusspår). Din teoriförankring (diskussion och redogörelse) innehåller flera perspektiv.
Tillbud (t.ex. blödning och isvak)
Genomför aktiviteter i samråd (i samtal med lärare)
Du kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Du kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: