Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildteori

Skapad 2021-02-09 15:47 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Bild
Vi arbetar med bildteori. Då intresserar vi oss för hur bilder är uppbyggda, vad de förmedlar, vad de har för funktion och vilka reaktioner och känslor de skapar. Vi lär oss om bildanalys som är ett verktyg för att undersöka och granska bilder och vi leker med bilders innehåll då vi gör parafraser av kända konstverk.

Innehåll

 

Lärandemål

 • Kunna beskriva, tala om och formulera sig kring bilder
 • Kunna förstå/reflektera kring bilders funktion och syfte
 • Kunna tolka bilders budskap och uttryck

Undervisningens innehåll

Utförande av bildanalys/konstanalys

Bild kategorier

Parafras

Arbetssätt

Vi tittar på instruerande film med exempel (distansundervisning)

Vi övar oss i att utföra bildanalys på olika bilder (distansundervisning)

Vi gör parafraser av kända konstverk för att laborera med bildens uttryck och innehåll

Bedömning, utvärdering och dokumentation

Distansundervisning bedöms under och i anslutning till pågående lektion via chatt eller samtal.

Parafrasuppgift är tänkt att genomföras i skolan senast inlämnad v. 13.

Godkänt enligt nedanstående kunskapskrav.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: