Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktioner - teknik

Skapad 2021-02-09 16:27 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Teknik
Hur gick det med flygplanet du konstruerade? - Det störtade i havet. - Och ubåten du arbetade med? - Den flög i luften.

Innehåll

ARBETSOMRÅDE KONSTRUKTIONER

 

 

SYFTE

Se koppling till läroplan.

 

MÅL

Se koppling till läroplan.

 • Du ska kunna göra olika "sprattelgubbar" och kunna förklara mekaniken bakom.
 • Du ska kunna göra en enkel ritning i 3 vyer.
 • Du ska kunna konstruera/ läsa av en ritning i skala 1:2 och 2:1.

AKTIVITET

Du kommer att få göra en sprattelgubbe och två rörliga djur.

Du kommer att få lära dig att göra ritningar i tre vyer.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma hur du dokumenterar ditt arbete med sprattelgubbarna. Bedömningsmatriser ligger i teknik-classroom i samband med varje uppgift.

Jag kommer att bedöma hur du kan konstruera egna ritningar i tre vyer, samt i skala.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: