Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva med bildstöd

Skapad 2021-02-09 16:34 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 1 Svenska
Läsa texter och träna på vad som står i texten.

Innehåll

Du ska med vuxenstöd läsa faktatexter som är skrivna med bildstöd. Du ska sedan svara på frågor på texten.

Du får svaren skrivna med bildstöd, du ska sen klippa ut svaren och klistra in dem under rätt fråga.

Du ska läsa frågor och svar med hjälp av bildstöd. Du ska skriva av ordbilder för hand som svar på vissa texter.

I läsresan på webben ska du dra rätt ordbild till svaren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i elevnära källor.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: