Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar - NTA

Skapad 2021-02-09 17:18 i Bettna skola Flen
Inom tema Förändringar utgår vi från elevernas egna tankar om och erfarenheter av förändringar hos några vardagsföremål. Vi observerar fasförändringar som orsakas av förändringar i den omgivande miljön, för att sedan börja undersöka vad som händer om man blandar olika ämnen.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Kemi
Förändringar - NTA

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 • använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i NO, och 
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Innehåll

I temat Förändringar kommer vi att arbeta med det centrala innehållet i NO.

Metod

 • Temat är uppdelat i flera uppdrag. Varje uppdrag inleds med en gemensam genomgång och diskussion.
 • Vi kommer att arbeta i par och tillsammans i grupp för att lösa uppdragen. 
 • Uppdragen dokumenteras med hjälp av text och bild. 
 • Vi kommer göra många olika experiment och observationer under temat.
 • Vi kommer göra förutsägelser, undersöka och utvärdera våra experiment.
 • Vi kommer undersöka vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • Vi kommer att arbeta med silning och filtrering samt

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • Använda de ord och begrepp som hör till temat.
 • Kunna beskriva vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • Kunna ge exempel på kokning, avdunstning, kondensering, smältning och stelning.
 • Ha grundläggande kunskaper om luftens betydelse för allt levande. 
 • Observera vad som händer i undersökningarna och jämföra dina resultat med andra. 
 • Formulera egna förutsägelser och resultat.
 • Planera, genomföra och dokumentera ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: