Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digilär 8 Gaming

Skapad 2021-02-09 17:17 i Klaraskolan Halmstad
Arbetsområde baserat på kapitlet Gaming i Digilär
Grundskola 8 Engelska
I det här arbetsområdet jobbar vi med tema "gaming" , läser texter och gör uppgifter i Digilär.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

  • läsa om, diskutera och reflektera kring temat "gaming/spel/spelbehov"
  • lära dig nya ord för att kunna beskriva detaljer, för att kunna diskutera
  • kunna ord och uttryck som har med gaming/spelandet att göra

Arbetets innehåll

Läsning och lyssnande som övas genom själva kapitlet, genom hörövningarna samt genom extra läsning och olika quiz.

Muntlig faktapresentation som övas i redovisningsövningar.

Muntlig friproduktion som övas i presentationsövningar, bildövningar eller diskussionsfrågor.

Realia som tar upp exempelvis kultur, historia och levnadsförhållanden i engelsktalande länder.

Förutom kunskapskraven övar eleven även på ordförråd och grammatik i kapitlen och i övningarna.

Vi avslutar temat med att titta på en film: Jumanji. Vilken vi även diskuterar och reflekterar skriftligt kring.

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer bedömning att ske utifrån de examinerande uppgifterna , dvs en läsförståelse samt en hörövning. De uppgifter du skickar in via Digilär bedöms också.  

Grammatik delen kommer jag att bedöma extra: det handlar om oregelbundna verb.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • Centralt innehåll
  • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
    En  7-9
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
    En  7-9
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
    En  7-9

Matriser

En
Visad kunskap Gaming

Kunskapsmatris i engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig produktion kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig produktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig produktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: