Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta - Tid och statistik, kap 3

Skapad 2021-02-09 17:16 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Kapitel 2 i matematikboken Beta. Arbetsområde tal i decimalform.
Grundskola 5 Matematik
Matematk Beta - Tid och statistik (kap 3)

Innehåll

Matematikboken Beta - Kapitel 3

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • att räkna med tid (analog och digital) 
 • koordinatsystem
 • tabeller och diagram
 • linjediagram och cirkeldiagram
 • medelvärde och typvärde
 • median
 • problemlösning med koppling till området

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att ha genomgångar och lära oss genom att arbeta i boken, samt med digitala verktyg (t.ex. bingel) och mattefilmer. Vi kommer att öva genom olika mattespel. Eleverna får arbeta enskilt, i par och i grupp och ibland lär vi oss via diskussioner.

Se även centralt innehåll och kunskapskrav.

Begrepp

timme
minut
sekund
dygn
år
origo
koordinatsystem
koordinater
x och y axel
frekvens
stapeldiagram
stolpdiagram
linjediagram
cirkeldiagram
lägesmått
medelvärde
median
typvärde

Bedömning

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt i formativt syfte t ex genom diagnoser. Området avslutas med ett skriftligt prov och kunskaperna bedöms då summativt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matris matematik

Utveckla
I dessa områden bör du träna mer.
Ok
I de här områdena har du grundläggande kunskapsnivåer som du bör träna upp mer.
Bra
I de här områdena har du bra kunskaper. Du kan fortsätta att utveckla dessa kunskaper.
Mycket bra
I dessa områden har du goda kunskaper. Du kan fortsätta att fördjupa dina kunskaper.
Räkna med tid (analog och digital)
Förstå koordinatsystem
Beräkna medelvärde och typvärde
Läsa av och göra tabeller och diagram
Räkna ut median
Ha förståelse för begreppen kopplade till kapitlet.
Rita diagram
Kunna rita stolp/stapel/cirkel och linjediagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: